Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

2023-07-29
Mszą św. w nowomiejskiej bazylice pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla rozpoczęły się Wojewódzkie obchody Święta Policji. Uroczystości odbyły się w piątek 28 lipca.


Eucharystię koncelebrowali m.in miejscowi duszpasterze oraz kapelani funkcjonariuszy policji. W kościele obecni byli m.in. przedstawiciele władz świeckich i samorządowych, generałowie i oficerowie policji, funkcjonariuszki i funkcjonariusze pełniący służbę i emerytowani policjanci; cywilni pracownicy służb mundurowych, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz rodziny funkcjonariuszy.

W homilii bp Wiesław podziękował wszystkim policjantom za trud służby, jednocześnie prosząc o Boże błogosławieństwo dla nich: - Spotykamy się dziś, aby z okazji Święta Policji podziękować Bogu za bardzo konkretnych ludzi. Za funkcjonariuszki i funkcjonariuszy, za cywilnych pracowników policji w garnizonie warmińsko - mazurskim. Prosimy dla nich o błogosławieństwo, by wzorem swojego patrona św. Michała Archanioła, mężnie walczyli ze złem, ale również, by dbając o bezpieczeństwo innych, sami byli bezpieczni. Prosimy Boga, by po trudnej, stresującej i niebezpiecznej służbie, zawsze wracali do swoich domów i by tam znajdowali wytchnienie, odpoczynek i szczęście - zaznaczył.

Nawiązując do Ewangelii zacytował słowa św. Jana Pawła II: „Pełnicie trudną, ale niezbędną służbę społeczeństwu, nie szczędząc wysiłków, aby zapewnić porządek, który jest podstawą zgodnego i harmonijnego współżycia; dzięki wam osoby niepełnosprawne i niepełnoletnie mogą uzyskać cenną pomoc, gdy napotykają trudności. (…) Pragnę w tym miejscu złożyć hołd licznym waszym przyjaciołom, którzy zapłacili życiem za wierność swojej misji. Zapominając o sobie i gardząc niebezpieczeństwem, oddali społeczeństwu bezcenną usługę. Niech wam dodaje odwagi przykład tych kolegów, którzy wypełniając wiernie swoje obowiązki, wspięli się na szczyt heroizmu, a nawet świętości”.

Zwracając się bezpośrednio do funkcjonariuszy, wspomniał o wartości polskiego munduru: - Dzisiaj patrzymy z dumą na polski mundur, który ma piękną historię. Ta historia miała różne odsłony, ale dziś, spotykając się z powodu waszego święta, chcemy powrócić do momentu, w którym przywrócono godność dla munduru, który jest zaszczytem, ale także symbolem zadań, obowiązków i powinności - mówił.

Swoją homilię zakończył słowami: - Niech naszym zadaniem będzie to, abyśmy w każdym policjancie na służbie, potrafili dostrzec człowieka, który może być zmęczony, który może mieć swoje lęki oraz może potrzebować wsparcia, życzliwego słowa, uznania i co najważniejsze - modlitwy - powiedział.

Po zakończonej Mszy św. na nowomiejskim rynku funkcjonariuszom policji wręczono medale i odznaczenia oraz nadano awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród wyróżnień nie zabrakło nagród, dla tych funkcjonariuszy, którzy uratowali życie innej osobie bądź swoim zaangażowaniem przyczynili się do poprawy losu osób w trudnej sytuacji życiowej.

Tekst: Ks. Przemysław Witkowski
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.