Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

2014-06-16
Przedstawiciele diecezji toruńskiej na Kongresie przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Dnia 14 czerwca b.r. w Warszawie w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu odbył się IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Jego hasłem były słowa: Posłani, aby odnowić świat. Kongres zgromadził ok. 600 osób z całej Polski, przedstawicieli ok. 140 ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz diecezjalnych rad ruchów.

Przyjmuje się, że obecnie w Polsce ok. 3 mln osób należy do różnych grup katolickich. Z naszej diecezji jako przedstawiciele Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich na Kongresie byli obecni: Maria Bereza, Waldemar Furmanek, Leszek Gawarkiewicz oraz dk. Waldemar Rozynkowski.

 

Kongres rozpoczęła Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, przewodniczył jej abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Przed błogosławieństwem wszyscy uczestnicy dokonali Aktu zawierzenia Matce Bożej ruchów i  Stowarzyszeń Katolickich w Polsce. Modlitwa ta została ułożona przez papieża Franciszka i umieszczona w adhortacji Evangelii gaudium.

Podczas Kongresu wysłuchaliśmy kilku interesujących wystąpień oraz świadectw. Głos zabierali między innymi: abp Wojciech Polak, abp Stanisław Gądecki, abp Józef Kupny oraz o. Adam Schulz. Nie zabrakło także akcentu toruńskiego. Jednymi z prelegentów byli Beata i Tomasz Stróżanowscy, para krajowa odpowiedzialna za Kościół Domowy- małżeńską gałąź Ruchu Światło-Życie. Podzielili się oni z zebranymi rozważaniem na temat: Rodzina podstawowym miejscem formacji chrześcijańskiej.

Na koniec Kongresu miała miejsce modlitwa przed Najświętszym Sakramentem o owocność apostolstwa ruchów, którą poprowadził biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Józef Górzyński. Organizatorem Kongresu była Ogólnopolska Rada Ruchów Katolickich. Powstała ona w czerwcu 1990 r. jako owoc współpracy liderów ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce.

Dk. Waldemar Rozynkowski

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.