Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalny dzień skupienia parlamentarzystów i samorządowców

2023-09-07
fot. Małgorzata Borkowska/ Diecezja Toruńska
11 września w Lubawie odbędzie się po raz piąty Dzień Skupienia Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Toruńskiej.


Tegoroczne spotkanie będzie okazją do podziękowania parlamentarzystom i samorządowcom kończącej się niebawem kadencji. W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i przyszłym samorządowymi będziemy zawierzać Bogu wybieranych i wyborców, aby niezależnie od podziałów było możliwe budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą o przyszłych pokoleniach zgodnie podstawowymi zasadami katolickiej nauki społecznej.

Spotkanie w Lubawie zakończy obchody Roku Kopernikańskiego w Diecezji Toruńskiej. Ziemia Lubawska stanowi niewątpliwie ważne miejsce w biografii astronoma.

Dzień skupienia rozpoczniemy o godz. 15.00 Mszą św. w kościele Nawiedzenia NMP i św. Anny  pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Po mszy św. wysłuchamy dwóch  wykładów profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński wygłosi referat zatytułowany  „Lubawa miasto czasów dawnych i współczesnych”, natomiast prof. dr hab. Krzysztof Mikulski poświęci swój referat Mikołajowi Kopernikowi „Lubawa a geneza wydania De Revolutionibus”.

Licząc na liczny udział w dniu skupienia w Lubawie zawierzam Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki Diecezji Toruńskiej wszystkich parlamentarzystów i samorządowców naszej diecezji, a św. Kinga – patronka samorządowców - niech wyprasza obfitość łask Bożych.


Ks. prał. Marek Rumiński -  Diecezjalny Duszpasterz Parlamentarzystów i Samorządowców

 
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.