Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Stulecie Związku Łowieckiego

2023-09-16
fot. Renata Czerwińska/Diecezja Toruńska
Mszą św. w katedrze Świętych Janów w Toruniu rozpoczęło się świętowanie stulecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego.

W kościele zebrali się przedstawiciele leśników i mysliwych z okręgu toruńskiego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel.

W czasie nauczania zwrócił uwagę na Słowo Boże, mówiące o budowaniu życia na skale lub na piasku. - Trudny czas jest sprawdzianem tego, na czym zbudowaliśmy nasz dom - mówił. - Jeżeli moja wiara jest budowana na piasku przyzwyczajeń, tradycji wyniesionej z domu rodzinnego, to wystarczy, że przeniose się w jakieś nowe środowisko i może się okazać, że w mojej wierze nie było życia. Jeżeli moja modlitwa jest zbudowana na przeświadczeniu, że jej celem jest zapewnienie sobie pomyslności, zdrowia, to wystarczy, że przyjdą jakieś trudności, żebym obraził się na Pana Boga.

- Panie Jezu, Ty sam czuwaj nad tym, abyśmy naszą wiarę, naszą miłość do Ciebie budowali na skale. - mówił. Przypomniał też postać patrona leśników i myśliwych, św. Huberta, który zrozumiał wezwanie do nawrócenia i z człowieka, który nie przestrzegał etyki myśliwskiej, stał się gorliwym ewangelizatorem.

Pasterz diecezji zwrócił uwagę, że wbrew stereotypowemu mniemaniu zadaniem myśliwych jest troska o przyrodę, harmonię ekosystemu, popularyzowanie piękna przyrody, a także pomoc w czasie klęsk żywiołowych. Reguły sztuki łowieckiej nakazują umiar i opanowanie. Przypomniał, że w czasie II wojny światowej myśliwi i leśnicy byli jedną z grup szczególnie narażonych na śmierć z rąk okupantów - jako ci, którzy znają las i umieją posługiwać się bronią.

Życzył zebranym w świątyni, aby korzystając z darów otaczajacej ich przyrody, otwierali się na bogactwa duchowe, wrażliwość na drugiego czlowieka, wrażliwość na dzieło stworzenia.

Na zakończenie ulicami toruńskiej starówki przeszedł korowód pod przewodnictwem orkiestry z Wąbrzeźna.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.