Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Koncert w parafii

2006-07-15
15 lipca w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku Welskim odbyły się koncerty, które stanowiły prawdziwą ucztę dla ducha wśród przybyłych na nie wiernych. Pierwszy z koncertów to „Pro Musica Antiqua – muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur”. Artystów powitał ks. kan. Marian Wiśniewski – proboszcz parafii.

Organizatorem koncertu był Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku. Zespół kameralny działa pod patronatem Muzeum Warmii i Mazur, skupiając solistów orkiestr symfonicznych i profesorów Akademii Muzycznych. Zaprezentowali oni muzykę różnych epok; od dzieł mistrzów baroku po utwory współczesnych kompozytorów. Podczas koncertu usłyszeliśmy m. in. utwory: J. S. Bacha, G. F. Haendla, W. A. Mozarta, A. Vivaldiego i S. Szarzyńskiego. Artyści ukazali najwyższej klasy precyzję dla muzycznego wyrazu utworów.

W godzinach wieczornych odbył się koncert muzyki klezmerskiej, nad którym patronat objął Ambasador Republiki federalnej Niemiec. Wystąpił Manfred Lemm z polsko-niemieckim zespołem. Zaprezentowane utwory w swojej treści w większości opowiadały o życiu dzieci, niejednokrotnie cierpiących głód, o ich problemach, o modlitwie i uwielbieniu Boga – Najwyższego Stwórcy.

Subtelność i piękno utworów wywołały niepowtarzalny nastrój w świątyni, za co na zakończenie podziękował zespołowi ks. kan. M. Wiśniewski, zaś wierni nagrodzili wykonawców brawami.

Ewa Rogozińska

Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.