Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rocznica poświęcenia katedry

2023-10-06
W czwartek 5 października świętowaliśmy rocznicę poświęcenia katedry toruńskiej.

Niech modlitwa wzniesiona do Boga wyraża naszą wdzięczność za ten kościół katedralny – podkreślał ks. prał. Marek Rumiński proboszcz parafii. Eucharystii przewodniczył biskup toruński Wiesław Śmigiel, który podczas homilii mówił o znaczeniu świątyni w życiu każdego katolika.


- O znaczeniu świątyni wiedzieli już bardzo dobrze Izraelici, którzy posłuszni poleceniu Boga zbudowali Arkę Przymierza. Taką samą rolę spełniają dziś wszystkie nasze kościoły w szczególności bazylika katedralna, która jest najważniejszym kościołem i znakiem jedności w całej diecezji. Ksiądz biskup zaakcentował wiernym, że we współczesnym świecie, wojny, w szczególności ideologiczne, nie szanują świątyń i, że to najpierw wierzący są wezwani do szacunku miejsca świętego.

Podczas homilii biskup zauważył, że kościół jako znak obecności żywego Boga jest miejscem, w którym człowiek może szukać pomocy w walce między prawdą a fałszem we współczesnym świecie. Kaznodzieja mówił, że "do świątyni wchodzimy w duchu i prawdzie gdziekolwiek ona jest. To w świątyni zasłuchani w Słowo Boże, wzmocnieni sakramentami i prowadzeni przez pasterzy kościoła idziemy wskazaną drogą. Na zewnątrz świątyni zostawiamy kłótnie i wrogość".

Ksiądz biskup podczas homilii nawiązał także do odczytanej Ewangelii, w której wierni mogli usłyszeć o spotkaniu Jezusa z Samarytanką. - Samarytanka przyszła do studni, aby nabrać wody, ale ostatecznie zostawiła tam swój dzban, zapomniała w jakim celu tam przyszła. Dzban to także symbol wnętrza człowieka, które domaga się wypełnienia treścią, sensem, wiarą i miłością – mówił.

Kapłan zwrócił uwagę wiernych, że dzisiejszy świat oferuje człowiekowi często drogę, która nie idzie ścieżką ewangelicznej prawdy - Świat dziś niekiedy nachalnie proponuje nam swoją wodę, którą można napełnić dzban. Jest to woda reklamowana jako smaczna i zdrowa, ale w rzeczywistości często zatruta jest grzechem i nie zaspokaja pragnienia człowieka, ale jeszcze bardziej je rozbudza – akcentował.

Kończąc homilię ksiądz biskup powiedział: - Niekiedy niepozorne wydarzenia i spotkania są początkiem czegoś ważnego, dlatego zawsze starajmy się szukać dobra i cierpliwie głosić prawdę o Jezusie.

W uroczystościach wzięli udział klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, a Eucharystię swoim śpiewem uświetniła Schola Cathedralis Thoruniensis.


Tekst i zdjęcia:  Agata Mieczkowska

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.