Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Misyjne spotkanie w Unisławiu

2023-10-06
W wigilię Niedzieli Misyjnej 21 października w Unisławiu obędą się dwa spotkania: Diecezjalne Spotkanie Misyjne Dzieci oraz Diecezjalne Spotkanie Zelatorek i Zelatorów Żywego Różańca

Będzie to okazja do ożywienia naszego ducha misyjnego.

W programie wiele atrakcyjnych wydarzeń. Spotkanie dla dzieci rozpocznie się o godz. 10.00 w hali sportowej spektaklem muzycznym: „Jedno serce, pięć kontynentów”. Następnie mali misjonarze porozmawiają z sekretarzem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z Warszawy – s. Moniką Juszką. Usłyszą również świadectwa misjonarek świeckich, które pracowały w sierocińcu Kasisi w Zambii oraz spotkają się z afrykańskim księdzem z Tanzanii.

Równolegle w kościele św. Bartłomieja odbędzie się spotkanie zelatorek i zelatorów Żywego Różańca. Rozpocznie się konferencją ks. Macieja Będzińskiego - Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Następnie świadectwo wygłosi ks. kan. Krzysztof Mróz, który od 30 lat pracuje w archidiecezji Lusaka (Zambia). Na zakończenie zelatorzy zobaczą spektakl „Jedno serce, pięć kontynentów”.

Oba spotkania zakończą się wspólną, uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Dyrektora Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce ks. kan. Macieja Będzińskiego.

Zgłoszenia grup dziecięcych  i zelatorek oraz zelatorów prosimy dokonać do 16 października.
 • Grupy dziecięce zapisujemy pod numerem  telefonu 783 531 587.
 • Zelatorki i zelatorzy dokonują zapisów u Moderatora Diecezjalnego ks. kan. Zbigniewa Wawrzyniaka pod numerem telefonu 607 615 401.

ks. kan. Grzegorz Tworzewski
Delegat Biskupa Toruńskiego ds. Misji
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
SIE
25
Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne
Parafia św. Piotra i Pawła w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.