Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Wieczór pełen łask

2023-10-22
Rozpoczął się cykl wieczorów uwielbienia dla zakochanych. 21 października w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięli udział narzeczeni, małżeństwa, a także całe rodziny.

Toruńskie wieczory uwielbienia to comiesięczne spotkania, które odbywać się będą w każdą trzecią sobotę miesiąca u Ojców Paulinów w Toruniu. Jest to szczególne miejsce, a także czas, aby modlić się w obronie życia ludzkiego.


-Zgodnie z charyzmatem miejsca w którym odbywają się wieczory uwielbienia – należy przypomnieć, że nowobudowana świątynia jest w intencji wynagradzającej za dzieci poczęte a nienarodzone. Powstał pomysł by organizować comiesięczne wieczory uwielbienia w połączeniu z Mszą Świętą, podczas której odnawiana będzie przysięga małżeńska – podkreślił Paweł Siemiontkowski, organizator. Jest to szczególny czas nie tylko dla samych zakochanych, małżonków, ale także dla całych rodzin. Podczas wydarzenia można bowiem umocnić miłość do siebie nawzajem, ale także do Pana Boga.

Organizatorzy podkreślają jak ważna jest formacja w relacji narzeczeńskiej czy też małżeńskiej.

-Warto zaznaczyć, że raz na kwartał odbywać się będzie dzień skupienia dla narzeczonych, rodzin i małżeństw. Rozpoczynać się będzie krótkim wprowadzeniem, następnie zaproszeni goście poprowadzą konferencję wraz z tematycznymi warsztatami, następnie będzie Msza Święta i wieczór uwielbienia – mówił Paweł.

Żyjemy w świecie, w którym często pochłonięci pracą i obowiązkami zapominamy o budowaniu i umacnianiu swojej relacji. Warto podkreślić, że czas spędzony ze sobą, który połączony jest z modlitwą i formacją duchową zaowocuje w przyszłości i da piękne owoce naszej relacji. W związku z tym już dzisiaj warto zapisać w swoim kalendarzu następną datę toruńskiego wieczoru uwielbienia - 18 listopada.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą w takim spotkaniu uczestniczyć.

-Wydarzenie to jest tak naprawdę skierowane do wszystkich chętnych w nim uczestniczyć. Dla osób samotnych, singli, ale przede wszystkim dla narzeczonych, rodzin, małżeństw, osób proszących o dar potomstwa. Dlaczego dla wszystkich? Zdajemy sobie sprawę jak wielką siłę ma modlitwa, dlatego zapraszamy do niej wszystkich, którzy chcą modlić się o potrzebne dla siebie łaski lub wypraszać je dla małżonków – zaznaczył organizator wydarzenia.

Pierwszy wieczór uwielbienia odbył się 21 października, podczas którego poruszono temat świętości życia. Pierwszym punktem programu była Eucharystia, a słowo powitania skierował proboszcz parafii, ojciec Łukasz Kręgiel.

-Witam was szczególnie w ten wieczór, nasz wieczór uwielbienia, na którym dziękujemy Bogu za życie w różnym wymiarze. Za nasze życie, za nasze rodziny, za nasze małżeństwa i dzieci. Chcemy podczas tego wieczoru prosić Boga o potomstwo dla tych małżeństw, które tego pragną. Chcemy także przepraszać za grzechy przeciwko życiu – zaznaczył ojciec.


Podczas Mszy Świętej homilię wygłosił o. Łukasz Filipiuk, który w szczególny sposób mówił o świętości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Kaznodzieja zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszym świecie często możemy usłyszeć jak na dzieci poczęte nie mówi się jako o człowieku, ale jako o embrionie, płodzie czy zlepku komórek. Jest to bowiem bardzo mylne, ponieważ jakkolwiek by się tego momentu nie nazwało, to tam jest życie, które jest święte. Ojciec Łukasz wytłumaczył zgromadzonym wiernym dlaczego, a także w jaki sposób należy bronić życia dzieci, które są pod sercem swojej mamy.

-Należy zauważyć, że o życiu Jezusa, o Jego zstąpieniu na ziemię mówimy nie w momencie narodzenia, ale w momencie zwiastowania kiedy pod wpływem Ducha Świętego Jezus poczyna się w łonie Maryi. Ten fakt jest dla każdego człowieka wierzącego punktem odniesienia dlaczego godność człowieka zaczyna się już od momentu poczęcia. Jezus ten etap życia uświęcił. Sprawił, że to życie jest równie godne i wartościowe tak jak moje i twoje. - mówił kaznodzieja. Puentą homilii były słowa, które miały przypomnieć wiernym o obowiązku obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

-Jedną z wielu powinności jaką każdy tu na ziemi ma do spełnienia jest troska o godność życia drugiego człowieka. To jest zadanie dla nas wszystkich. Nie jest to tylko obowiązek ludzki, ale głęboko to wynika z Prawa Bożego. Bóg powiedział: nie zabijaj, nie będziesz czynił nic, co przyniesie szkodę drugiemu człowiekowi. Dotyczy to wierzących jak i niewierzących – mówił o. Łukasz Filipiuk.

Podczas sprawowanej Eucharystii szczególnym momentem było odnowienie przysięgi małżeńskiej przez małżonków.

Po Mszy Świętej miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia. Na koniec spotkania rodziny, kobiety w stanie błogosławionych, a także małżeństwa proszące o potomstwo przyjęły indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Warto przeczytać relację uczestników pierwszego toruńskiego wieczoru uwielbienia.

- Ciężko ująć to słowami. Każde spotkanie z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie jest dla mnie niezwykłe. Nic więcej się nie liczy, jest tylko ja i Ojciec. Sobotnie uwielbienie, było o tyle wyjątkowe, gdyż modliliśmy się o życie, między innymi prosząc o dar życia, bycia rodzicem. Dla par starających się o potomstwo to ważne i trudne sprawy, które tylko z Bogiem i Jego pomocą można łatwiej przeżyć. – NN

-Generalnie uważamy wspólnie z mężem, że to bardzo udany i miło spędzony wieczór. Cudownym elementem tych spotkań jest piękna oprawa muzyczna nadająca uroczysty klimat, który mnie osobiście bardzo rozczula. Ogromnym choć nie ukrywamy, że trochę stresującym momentem było dla nas podejście do ołtarza i przyjęcie indywidualnego błogosławieństwa Bożego od kapłana poprzedzając je wcześniej czytanym przez nas tekstem. Jesteśmy ciekawi przebiegu kolejnych spotkań, na które mamy nadzieję uda się nam dotrzeć. Dziękujemy za danie nam możliwości uczestnictwa w spotkaniu, mamy ogromną nadzieję, że opatrzność Boża nad nami czuwa, i że kiedyś dzięki niej zgodnie z planami Najwyższego będziemy mogli cieszyć się z bycia rodzicami małego cudu. - Aga i Tomek

-Wieczór uwielbienia to nowa, fajna inicjatywa, pięknie wpisująca się w charyzmat naszej parafii. Wspólna modlitwa przede wszystkim w intencji rodziny - na każdej płaszczyźnie - modlitwa za małżonków starających się o poczęcie dziecka, mam w stanie błogosławionym i rodzin jest dziś szczególnie ważna, ponieważ to rodzina jest dziś zagrożona. Dla mnie był to czas pełen łaski, radości przeplatanej ze wzruszeniem oraz wielkiego dziękczynienia i uwielbienia Pana.  - Dorota i Dawid

Tekst: Agata Mieczkowska
Zdjęcia: Remigiusz Majewski
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.