Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

84. rocznica pierwszych straceń na Barbarce

2023-10-29
Fot. Agata Mieczkowska
W niedzielę, 29 października odbyły się uroczystości związane z 84. rocznicą pierwszych straceń Polaków na Barbarce.

Wydarzenie w podtoruńskim lesie z 1939 roku było częścią zaplanowanej Zbrodni Pomorskiej, która miała na celu eksterminację ludności polskiej, w szczególności członków polskiej elity społecznej i intelektualnej. Wśród 600 ofiar byli między innymi żołnierze, nauczyciele, politycy, duchowni, lekarze, ale także mieszkańcy innych stanów i zawodów.


W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz. Między innymi zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz, sekretarz województwa Marek Smoczyk, a także starosta powiatu toruńskiego Marek Olszewski. Ofiary zamordowane przez Niemców w 1939 roku upamiętnili także: duchowni, służby mundurowe, wojsko, harcerze, kombatanci, przedstawiciele środowisk naukowych, a także przybyli na uroczystość mieszkańcy Torunia i okolic.

Eucharystii przewodniczył ks. kan. Wojciech Miszewski, a homilię wygłosił dk. prof. Waldemar Rozynkowski, który zwrócił szczególną uwagę na słowo – pamięć.

- Pamięć jest niezwykle ważna w chrześcijaństwie. Biblijna pamięć to przede wszystkim pamięć o spotkaniach, które wprowadzały człowieka w relację z Bogiem.

Podczas kazania zgromadzeni wierni mieli okazję uświadomienia sobie jak ważne jest Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka. Dk. prof. Rozynkowski zaznaczył, że ważną częścią tego miejsca jest znajdujący się tam cmentarz.

- Barbarka ma też momenty zapomnienia. Mówimy o tym miejscu jako miejscu pamięci, ale wydaje się, że zapomnieliśmy o tym, że ważną częścią tej pamięci jest obecność w tym miejscu cmentarza. Spoczywają tu ciała 87 osób ekshumowanych 19 października 1946 roku. Na tym małym cmentarzu komunalnym spoczywają prochy Polaków, których spalono tutaj w 1944 roku. Niemcy wydobywając ciała z czterech dużych mogił, jedną przeoczyli. Znamy już 14 osób z imienia i nazwiska, które zostały ekshumowane. – mówił dk. Waldemar Rozynkowski.

Na koniec homilii diakon zwrócił się do wiernych mówiąc. - To nie jest tak, że pamięć Barbarki zatoczyła swój zamknięty krąg. Jestem przekonany, że jest ona cały czas do odkrywania i pielęgnowania.


Po zakończonej Mszy Świętej miała miejsce część patriotyczna. Zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy, a także wysłuchali przemówień okolicznościowych. Głos zabrał zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz. - Trudno nam wyobrazić te chwile, gdy ten sam podtoruński las 84 lata temu wielokrotnie zamierał pod echem karabinowych strzałów i dokonanych tu zbrodni. Toruń wcześniej takiego pogromu nie doświadczył. W związku z tym Miejsce Pamięci Narodowej na Barbarce traktujemy w Toruniu i w okolicach naszego miasta jako symbol polskiej martyrologii. Tutaj modlimy się za poległych, okazujemy pocieszenie i żal wobec ich najbliższych i krewnych. Swoją obecnością dodajemy im otuchy i wsparcia.

Podczas uroczystości odczytano także Apel Poległych, w których wspomniano wszystkich „rodaków, najbliższych, dla których Ojczyzna do końca pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła”.

Salwę honorową wykonała kompania honorowa wysatwiona przez Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a także zapaliły znicze pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni hitlerowskiej.

Tekst i zdjęcia: Agata Mieczkowska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.