Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konferencja w 100-lecie śmierci ks. Stanisława Kujota (1845-1914)

2014-12-06
Zdjęcia: Paweł Marwitz
5 grudnia przypadała 100. rocznica śmierci wybitnego historyka i pisarza ks. Stanisława Kujota. W związku z tym Towarzystwo Naukowe w Toruniu, którego przez szereg lat prezesem był ks. S. Kujot, zorganizowało dnia 4 grudnia konferencję popularno-naukową.

Obchody rozpoczęła Msza św. w kościele w Grzybnie, której przewodniczył bp Andrzej Suski. Uczestniczyli w niej także kapłani dekanatu unisławskiego z dziekanem ks. kan. Markiem Linowieckim oraz znany historyk Kościoła ks. prof. Anastazy Nadolny z Pelplina. Na Mszy obecni byli także uczniowie ze szkół w Grzybnie oraz w Wybczu, wraz z dyrektorkami tych placówek: Alicją Adryan i Bogumiłą Osak, sołtys wsi Grzybno i radny powiatowy powiatu chełmińskiego Mirosław Kurdynowski oraz parafianie. Szkole Podstawowej w Wybczu od 2007 r. patronuje ks. S. Kujot. W parafii Grzybno w latach 1893-1914 ks. S. Kujot posługiwał jako proboszcz. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy zebrani udali się na przykościelny cmentarz, gdzie znajduje się grób ks. S. Kujota. Proboszcz parafii ks. Piotr Kociniewski przewodniczył modlitwie za zmarłego kapłana, a następnie przedstawiciele władz gminy Unisław: wójt Jakub Danielewicz i przewodniczący Rady Gminy Marcin Szerszeń oraz przedstawiciele szkół w Grzybnie i Wybczu, złożyli kwiaty na grobie ks. Kujota.

Konferencja miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Otworzył ją prof. Roman Czaja, Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Następnie wysłuchano kilku wykładów: prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski oraz dr Ilona Zaleska: Działalność społeczno-polityczna ks. Stanisława Kujota; dr hab. Magdalena Niedzielska, prof. UMK: Ks. Stanisław Kujot jako historyk i prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu; prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski: Ks. Stanisław Kujot jako duszpasterz; ks. prof. dr hab. Jan Walkusz: Twórczość literacka ks. Stanisława Kujota; mgr Mirosława Buczyńska: Powieść historyczna  ks. Stanisława Kujota „Pierwsze nawrócenie Prusaków”; mgr Witold Konopka: Ślady pamięci o ks. Stanisławie Kujocie.

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców oraz uczniów gmin Unisław oraz Łubianka. Mogła się ona odbyć dzięki życzliwości i pomocy władz gminy Unisław oraz ks. Piotra Kociniewskiego proboszcza parafii w Grzybnie.

Waldemar Rozynkowski

Zdjęcia: Paweł Marwitz
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.