Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W Toruniu odbyło się V Forum Wychowawców

2023-11-24
Fot. Agata Mieczkowska
W Centrum Dialogu w Toruniu odbyło się V forum wychowawców. Spotkanie dla nauczycieli, dyrektorów, a także rodziców.
Podczas wydarzenia, które odbyło się 23 listopada poruszono bardzo ważny i aktualny temat: Niewłaściwy obraz samego siebie u dzieci i młodzieży. Jak im pomóc? Prelegentem podczas tegorocznego forum był dr hab. Krzysztof Pilarz (pedagog, specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy ds. uzależnień, terapeuta TSR).

Należy zaznaczyć, że spotkanie po długiej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się w formie stacjonarnej.

- Serdecznie witam Państwa na V forum wychowawców. Cieszę się, że po czasie pandemii możemy wrócić do tego projektu – podkreślał ks. dr Mariusz Wojnowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej.

Na wydarzeniu obecny był również Zastępca Prezydenta Torunia, Adrian Mól, który podkreślił jak ważne jest organizowanie takich spotkań, w szczególności mając na względzie dobro dzieci i młodzieży z naszej diecezji.

-Podejmowany temat jest bardzo ważny, w szczególności w tym okresie po pandemicznym. Jako Wydział Edukacji nie tak dawno zakończyliśmy przygotowywanie diagnozy dobrostanu dzieci i młodzieży w naszych toruńskich szkołach i widzimy to, że mają oni duży problem z problemami depresyjnymi i innymi zaburzeniami. Dzisiejszy temat zaproponowany przez Pana Profesora jest niezwykle potrzebny, ponieważ zastanawiamy się jak pomóc dzieciom i młodzieży toruńskich szkół – mówił.

Podczas spotkania zgromadzeni nauczyciele, a także rodzice mogli dowiedzieć się czym jest tak naprawdę właściwy obraz samego siebie. Prelegent zwrócił uwagę na to co oznacza to sformułowanie.

-W Polsce o koncepcji self concept mówimy o tym jako o obrazie samego siebie, własnej osoby. Zauważmy jednak, że obraz samego siebie definiuje to jak my postrzegamy siebie, natomiast obraz własnej osoby może odnosić się do tego jak jesteśmy postrzegani przez innych – zaznaczył dr hab. Krzysztof Pilarz.

Kiedy pochylamy się nad rozumieniem tej koncepcji powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dwa czynniki: biologiczny oraz materialny.  

-W koncepcji biologicznej zwracamy uwagę na cechy zewnętrzne. Czy jestem wysoki, niski, mniej bardziej zbudowany. Natomiast materialna koncepcja jest niesamowicie istotna w dzisiejszym świecie, to inaczej stan posiadania. Człowiek im bardziej lubi siebie tym mniej potrzebuje czynników zewnętrznych, materialnych, do tego aby podkreślić swoją wartość. Jednak kiedy nie wierzy on w siebie to sam będzie sabotował swoje działania - na pewno mi nie wyjdzie, na pewno nie dam rady – mówił prelegent.


Nietrudno zauważyć, że w dzisiejszym świecie młode pokolenie ma problem z budowaniem właściwego, dobrego obrazu samego siebie. Kiedyś to rodzina była podstawą budowania zdrowej relacji, teraz jednak widzimy, że są to media, wzorce, ideały, które nie są oparte na prawdziwych osobach i doświadczeniach. Młodzi ludzie podążają za swoimi rówieśnikami, którzy sięgają do mediów, aby tam tworzyć pewien obraz siebie. Dzieci, które jednak wybierają inną drogę mogą napotykać pewne problemy o czym wspomniał także dr hab. Krzysztof Pilarz.

-Dziecko wychowywane w rodzinie gdzie są konkretne wartości, gdzie jest dobrze pojęta dojrzała miłość może być postrzegane przez samo siebie jako dziecko dziwne – zauważył prelegent.

Niezwykle interesującą częścią wystąpienia była poruszona kwestia elementarnych potrzeb dzieci i młodzieży. Są to między innymi potrzeba bezpieczeństwa, autonomii, wyrażania siebie, realnych ograniczeń, zdrowych granic, bezpiecznej relacji, budowania własnej tożsamości, a także docenienia indywidualności.

-Potrzeba bezpieczeństwa zakłada stabilizację, fundament, na którym człowiek może się oprzeć. Zauważmy, że dobrze czujemy się z ludźmi których znamy. Z tą potrzebą ściśle wiąże się także potrzeba realnych ograniczeń. Jest to niezwykle ważne, ponieważ bezpieczeństwo jest tam gdzie mamy granice – podkreślał pedagog.

Po części teoretycznej przyszedł czas także na dyskusję, w którą włączyli się zgromadzeni nauczyciele. Głos zabrała także Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, która podkreśliła ogromną wagę tego wydarzenia.

V forum wychowawców było wydarzeniem bardzo potrzebnym i wartościowym. Wiedza zdobyta podczas spotkania pomoże wychowawcom, nauczycielom i rodzicom lepiej podchodzić do problemów dzieci i młodzieży.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

Tekst i zdjęcia: Agata Mieczkowska
 
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.