Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie rejonowe duszpasterzy rodzin rejonu pomorskiego

2015-02-05
Zdjęcia: Wiesław Ochotny
W dniach 3-4 lutego, na dorocznej sesji diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców, spotkali się kapłani i osoby świeckie Rejonu Pomorskiego. Przedstawiciele 6 diecezji: zielonogórsko-gorzowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, pelplińskiej, toruńskiej i archidiecezji gdańskiej obradowali w Diecezjalnym Centrum Kultury Zamek Bierzgłowski.

W trakcie dwudniowego spotkania zatytułowanego „Troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę”, któremu przewodniczył delegat KEP bp Wiesław Śmigiel z Pelplina, wysłuchano, a następnie dyskutowano nad czterema zaprezentowanymi referatami.

 

3 lutego uczestnicy spotkania zgromadzili się na Mszy św. w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej pomocy w Toruniu. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Suski. Podczas homilii bp Suski przypomniał o konieczności przekazywania wiary w rodzinie. „Rodzina jest silna Bogiem wtedy, gdy jej fundamentem jest żywa wiara w Boga. Wiara w to, że małżeństwo jest sakramentem, a nie układem między ludźmi. Wiara w to, że każde życie jest wielkim darem, że jest święte” – mówił Ksiądz Biskup. Cały wysiłek duszpasterstwa rodzin zmierzać powinien do tego, by w rodzinie była silna wiara, czyli żywy kontakt z Bogiem i przyjaźń z Nim.

Podczas obrad w Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim uczestnicy spotkania wysłuchali czterech referatów.

Pedagog i wykładowca UMK dr Krzysztof Pilarz przedstawił współczesne uwarunkowania pedagogiczno-psychologiczno-społeczne relacji pomiędzy mężczyznami a kobietami, w kontekście przygotowania do instytucji narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny. Zwrócił uwagę na widoczny coraz bardziej także w Polsce relatywizm i hedonizm, niechęć do wartości ogólnych, uniwersalnych, agresywność wobec tego, co z takimi wartościami jest związane. Autorytet został zastąpiony idolem- bożkiem, a w potrzebach na pierwsze miejsce wybijają się niedojrzałe potrzeby hubrystyczne – bycie kimś wyjątkowym, zdobywanie, pomnażanie dóbr. To, co stare traktuje się jako przestarzałe, zacofane, „obciachowe”, a to co nowe jest atrakcyjne, świeże, ale też szybko się zużywa i staje się stare. Wielu młodych ludzi ma problem z właściwym rozumieniem czystości i dziewictwa.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano przedłożenia mgr Barbary Krzemińskiej – biegłego psychologa sądowego. Prelegentka wskazała, że najbardziej niszczące relacje małżeńskie są zaburzenia osobowości, takie jak: osobowość dysocjalna, zależna, narcystyczna, a także zaburzenia lękowe i depresyjne, uzależnienia i osobowości niedojrzałe. Wchodząc w małżeństwo należy znać siebie samego i poznać siebie nawzajem, zwracając uwagę na sygnały ostrzegawcze, takie jak: kłamstwa, szantaż, manipulacje, impulsywność, przemoc fizyczna. Ważne jest poznawanie nawzajem swoich rodzin i środowisk.

Oficjał Sądu Biskupiego Diecezji Toruńskiej, ks. dr Wiesław Kraiński, podzielił się refleksją nad aktualnymi przyczynami nieważności małżeństwa w praktyce sądowej, jako impulsem do ukierunkowania pracy duszpasterskiej względem narzeczonych, małżeństw i osób żyjących w powtórnych związkach. Wskazał na wypowiedzi papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na spotkaniach z Rotą Rzymską, dotyczące potrzeby prawnego, ale też szerszego, pogłębionego przygotowania do małżeństwa. Zwrócił uwagę na konieczność kierowania się antropologią chrześcijańską, by zbytnio nie ulegać „kapryśnej psychologii”.

Organizator sesji ks. dr Jarosław Ciechanowski, diecezjalny duszpasterz rodzin i dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Toruńskiej przedstawił propozycje nowych form przygotowania narzeczonych do małżeństwa. Przypomniał zalecenia wynikające z adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio, oraz dokumentu KEP „Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin”, na temat przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego. Szczególnie dużo uwagi w swym wystąpieniu poświęcił przygotowaniu bezpośredniemu, które wymaga przepracowania i dostosowania do aktualnych potrzeb, oraz oczekiwań młodych katolików przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

W przerwie obrad uczestnicy zwiedzili Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, oraz niedawno powstałe Muzeum Diecezjalne w Toruniu.

Barbara Szwechowicz

Zdjęcia: Wiesław Ochotny

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.