Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

65 rocznica śmierci Sługi Bożego bpa Adolfa Piotra Szelążka

2015-02-09
fot.
8 lutego podczas Mszy św. o godz. 11.30 w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu wspominano 65. rocznicę śmierci ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu Sługi Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Eucharystii przewodniczył ks. kan. Wojciech Kiedrowicz, proboszcz parafii, koncelebransem był ks. prał. Kazimierz Piastowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu.
 

Msza św. zgromadziła nie tylko parafian, ale również siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry przyjechały do Torunia z kilku domów zakonnych rozsianych po całej Polsce. Pośród sióstr była obecna przełożona generalna zgromadzenia m. Lucyna Lubińska.

Sługa Boży bp Adolf Piotr Szelążek ostatnie lata swojego życia, dokładnie od sierpnia 1946 r., spędził w podtoruńskiej miejscowości Zamek Bierzgłowski. Został wydalony z własnej diecezji przez władze sowieckie. Biskup zmarł dnia 9 lutego 1950 r. 12 lutego ciało biskupa zostało sprowadzone do Torunia, najpierw do Bazyliki Mniejszej św. Janów, a następnie przeniesiono je do kościoła św. Jakuba. Nieszpory żałobne tego samego dnia w kościele św. Jakuba poprowadził ordynariusz chełmiński bp Kazimierz Józef Kowalski. W poniedziałek, 13 lutego Mszy św. żałobnej przewodniczył Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Biskup Szelążek został pochowany w krypcie kościoła świętojakubskiego w prezbiterium.

W ciągu pięciu ostatnich lat trwają intensywne starania wokół wyniesienia Biskupa Adolfa na ołtarze. Prace zakończyły dwie komisje: teologiczna oraz historyczna. Dnia 25 czerwca 2011 r. Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Licheniu, na prośbę ordynariusza toruńskiego bp. Andrzeja Suskiego, wyraziła swoją pozytywną opinię na temat rozpoczęcia dochodzenia diecezjalnego. Uroczystość otwarcia procesu beatyfikacyjnego  Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka odbyła się dnia 6 października 2013 r. w Toruniu, w kościele p.w. św. Jakuba. Przewodniczył jej bp Andrzej Suski. Od kilkunastu miesięcy trwają przesłuchania świadków oraz opracowywane są zebrane materiały źródłowe dotyczące Sługi Bożego.

Dk. Waldemar Rozynkowski

 

Modlitwa o łaski za przyczyną Sługi Bożego ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka:

 

Boże, Ojcze Wszechmogący, który obdarzyłeś

sługę swego Biskupa Adolfa Piotra

pełnią Chrystusowego kapłaństwa,

mądrością w służbie Kościołowi,

dobrocią serca wobec ubogich i pokrzywdzonych

oraz ukochaniem drogi duchowego dziecięctwa,

spraw, abyśmy wsparci jego przykładem

stale wzrastali w wierze oraz miłości Boga i bliźniego.

Pozwól nam cieszyć się jego chwałą w niebie

i udziel łask, o które Cię za jego przyczyną z pokorą

i ufnością prosimy.

Amen.

GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.