Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Środa Popielcowa w toruńskiej katedrze

2024-02-14
Fot. Renata Czerwińska / Diecezja Toruńska
Eucharystii rozpoczynającej okres Wielkiego Postu przewodniczył bp Wiesław Śmigiel.

Mszę św. koncelebrowali bp Józef Szamocki, biskup senior Andrzej Suski oraz wielu kapłanów.

W homilii Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na to, że Wielki Post jest dla każdego z nas drogą nawrócenia i zbliżenia się do Boga. Przypomniał, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w wielkopostne niedziele głoszone były katechezy chrzcielne, "był to więc początek drogi dla tych, którzy chcieli spotkać się z Bogiem i wejść we wspólnotę Kościoła".

W tej "drodze wiary i nawrócenia uczestniczyła cała wspólnota". Podobnie dzisiaj na czas Wielkiego Postu Kościół daje nam narzędzia: modlitwę, post i jałmużnę. ich zadaniem jest prowadzenie chrześcijanina ku wewnętrznej wolności i skierowaniu się w stronę Boga.

Modlitwa pomaga nie zapomnieć o Bogu, wskazuje cel drogi. Post uczy wyrzeczenia, hartuje i paradoksalnie wzmacnia. Jałmużna wyzwala z egoizmu i uczy miłości do potrzebujących. "Wielki Post to droga wiary, a nie wysiłek, aby sprawdzić swój charakter czy stracić parę kilogramów" - mówił bp Śmigiel. W drodze będzie nam pomagać Msza św., Liturgia Słowa, postne pieśni, nabożeństwa, ale i nowe spojrzenie na praktyki pokutne. Dla kogoś większym wyrzeczeniem niż post od jedzenia może być rezygnacja z mediów społecznościowych, obgadywania czy narzekania.

Wielki Post jest drogą wiary, obdarowania innych, ale też poznania samego siebie, zarówno swoich grzechów, słabości, jak i obdarowania. W trudnej drodze opadają maski. "Jak znosimy przeciwności, przeszkody, kryzysy? W Wielkim Poście chodzi o rozdarcie serca, czyli wejrzenie w nasze intencje i pragnienia. Przede wszystkim sami mamy się nawrócić, a nie nawracać innych".

Ksiądz Biskup zachęcił, aby wspierać sprawdzone insytucje i osoby, które pełnią dobre dzieła. Zauważył, że post i jałmużna uczą właściwej hierarchii wartości. Na zakończenie życzył owocnego przeżycia świętego czasu Wielkiego Postu.

Tekst i zdjęcia: Renata Czerwińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.