Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Pamięć o męce kapłanów

2015-05-07
fot.

Dachau

 

29 kwietnia około 800 duchownych z całej Polski, w tym 40 biskupów oraz grupa osób świeckich wzięli udział w pielgrzymce duchowieństwa polskiego do dawnego obozu koncentracyjnego w Dachau. Na spotkanie przybyli także Polacy z Niemiec wraz z kapłanami Polskiej Misji Katolickiej. Upamiętniono w ten sposób 70. rocznicę wyzwolenia obozu. Obóz w Dachau był między innymi miejscem kaźni duchownych różnych narodowości, pośród których najwięcej było księży polskich.

W rocznicę wyzwolenia obozu duchowni odprawili w kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa Mszę św. Głównym celebransem był Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Homilię wygłosił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx. Po błogosławieństwie zebrani udali się pod tablicę upamiętniającą pomordowanych w obozie, gdzie złożono wieńce, odmówiono modlitwę oraz odczytano nazwiska błogosławionych męczenników z Dachau. Po południu, o godz. 16. w konkatedrze we Fryzyndze miało miejsce nabożeństwo, podczas którego zebrani modlili się o pokój i pojednanie.

Z diecezji toruńskiej w pielgrzymce wzięło udział 9 osób: bp Józef Szamocki, ks. prał. Józef Nowakowski, ks. prał. Stanisław Majewski, ks. kan. Zbigniew Markowski, ks. kan. Mirosław Owczarek, ks. kan. Wojciech Miszewski, ks. kan. Dariusz Żurański, ks. Tomasz Drzymalski oraz dk. Waldemar Rozynkowski.

Dachau kojarzy się z osobą bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Przebywał on w tym miejscu kaźni przez przeszło cztery lata. Zmarł zarażony tyfusem 23 lutego 1945 roku, czyli nieco ponad dwa miesiące przed wyzwoleniem obozu. W Dachau był więziony również ks. Leon Dzienisz – pierwszy proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Toruniu. Zginął w transporcie chorych więźniów 10 sierpnia 1942 roku. Urzędową datę śmierci podano jednak 16 września 1942 r. Z pielgrzymki do Dachau duchowni przywieźli ziemię, która zostanie umieszczona w świątyni na Wrzosach. Będzie ona znakiem przypominającym męczeńską śmierć pierwszego duszpasterza parafii.

Waldemar Rozynkowski

 

Kalisz

 

Z okazji 70. rocznicy cudownego wyzwolenia KL Dachau 29 kwietnia abp Józef Kowalczyk przewodniczył Eucharystii w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W Eucharystii z wiernymi modliło się pięciu biskupów i kilkudziesięciu księży diecezjalnych. Diecezję toruńską reprezentowała m.in. delegacja z Chełmży – rodzinnego miasta bł. Stefana Frelichowskiego – kapłana i męczennika, który zginął z obozie w Dachau. Obecny był proboszcz chełmżyńskiej parafii pw. Świętej Trójcy ks. kan. Krzysztof Badowski oraz ks. harcerz Łukasz Otremski – katecheta Gimnazjum nr 1 w Chełmży im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i ks. Marcin Nowicki, katecheta Zespołu Szkół. Obecna była też delegacja młodzieży chełmżyńskiego gimnazjum z pocztem sztandarowym wraz z dyrektorem Sławomirem Wierzbickim, radny parafialny Ryszard Muzioł z małżonką oraz ks. kan. Bernard Zakrzewski, proboszcz parafii Brzozie Lubawskie.

Po Mszy św. uczestnicy zwiedzili, a następnie modlili się w Kaplicy Męczeństwa i Wdzięczności w podziemiach kaliskiej bazyliki.

Wojciech Wichnowski

GALERIA ZDJĘĆ
Dachau - archiwum redakcji
Dachau - archiwum redakcji
Dachau - archiwum redakcji
Dachau - archiwum redakcji
Dachau - archiwum redakcji
Dachau - archiwum redakcji
Dachau - archiwum redakcji
Dachau - archiwum redakcji
Kalisz - Fot. Wojciech Wichnowski
Kalisz - Fot. Wojciech Wichnowski
Kalisz - Fot. Wojciech Wichnowski
Kalisz - Fot. Wojciech Wichnowski
Kalisz - Fot. Wojciech Wichnowski
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIP
16
Odpust NMP z Góry Karmel
Siostry Karmelitanki Bose, Łasin, godz. 19.00
LIP
18-21
Ośrodek Rekolekcyjny w Hartowcu
LIP
28
Odpust św. Jakuba
Sanktuarium św. Jakuba w Toruniu, godz. 13.00
SIE
4
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
Msza Święta w Katedrze, godz. 06.00
SIE
15
Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Święto Wojska Polskiego
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.