Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Liturgia Wielkiego Piątku

2024-03-29
fot. Agata Pawluk/ Diecezja Toruńska
-Rozważanie męki, patrzenie na krzyż i adoracja jest wezwaniem do uznania dzieła zbawienia, wezwaniem do zjednoczenia z Chrystusem jako Najwyższym i Jedynym Kapłanem. – mówił bp Józef Szamocki podczas liturgii Wielkiego Piątku w toruńskiej katedrze Świętych Janów.

W obrzędach uczestniczył także ordynariusz diecezji toruńskiej, bp Wiesław Śmigiel, biskup senior Andrzej Suski oraz licznie zgromadzeni kapłani, siostry zakonne, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego i wierni świeccy.

Podczas homilii biskup zauważył -Każdego roku zasłuchani w księgę Izajasza, List do Hebrajczyków i opis Męki Pańskiej św. Jana zapewne wzbudzamy w sobie wspomnienia o krzyżach, które nam przychodzi nieść, o krzyżach, które inni noszą -mówił. Wielki Piątek to także ten szczególny dzień, w którym możemy na nowo zastanowić się nad tajemnicą krzyża. -To wielka tajemnica i zapewne nie zgłębimy jej tutaj na ziemi.  Odsłoni się ona w niebie, ale Pan Bóg daje nam tę szansę, abyśmy małymi krokami odkrywali jak bardzo nas kochał w tajemnicy Swojego Syna posłanego na świat, który stał się człowiekiem, ponieważ to w Nim widział każdego z nas – dodał biskup Szamocki.

Pasterz zwrócił także uwagę, że „Od dwóch tysięcy lat spoglądając z wiarą na krzyż odzyskujemy nadzieję na uleczenie śmiertelnej rany grzechu pierworodnego, na możliwość przejścia przez bramę śmierci do nowego życia”.  Podczas homilii biskup Józef również podkreślił -Potrzeba nam utrzymać żywy kontakt z Chrystusem Ukrzyżowanym, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Potrzeba nam często spoglądać na krzyż, bo tylko On, Zmartwychwstały Pan życia i śmierci może opatrzeć skuteczne rany zadane przez grzech i przygodność naszego życia. Następnie dodał -Do nieba nie ma drogi na skróty, dlatego krzyż jest bramą.

Biskup Józef Szamocki przypomniał także o istocie Mszy Świętej. -Jeżeli żyjemy łaską wiary to potrzeba także zanurzenia w męce Chrystusa poprzez Eucharystię. Czy jest we mnie potrzeba, aby przyjmować Pana Jezusa do swojego serca jak najczęściej? – pytał.

-Kiedy czujemy, że jesteśmy niegodni spożywać Ciało i Krew Jezusa to potrzeba nam wtedy spotkania z Miłosierdziem i przebaczeniem w sakramencie pojednania. To także spojrzenie na krzyż. Oddajemy dziś Bogu wszystkie krzyże ludzkie. Ginących za wiarę, prześladowanych, zagubionych, cierpiących, chorych i ubogich. Bo czy o tym wiedzą czy nie, w ich krzyże wpisany jest także ten jedyny, z Golgoty – podkreślił.

Na zakończenie biskup pomocniczy zachęcił zgromadzonych w toruńskiej katedrze wiernych do adoracji krzyża i Najświętszego Sakramentu -Może będziesz przychodził ze swoim niewidzialnym krzyżem, cierpieniem, chorobą, jakimś lękiem. Ten czas jest zaproszeniem do rozmowy z Bogiem, albo po prostu trwania przy Nim. Krzyż jest źródłem prawdziwej miłości Boga do człowieka – zakończył Pasterz.

ap/ Toruń/ KAI
Zdjęcia: Agata Pawluk/Diecezja Toruńska 

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.