Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

W rocznicę uchwalenia konstytucji

2015-05-07
Fot. Joanna Twardowska
3 maja w wielu miejscach diecezji odbyły się uroczystości religijne i patriotyczne związane z przeżywaniem kolejnej rocznicy uchwalenia w Polsce 3 maja 1791 r. nowoczesnej jak na tamte czasy konstytucji.

Toruń

Na toruńskim Rynku Staromiejskim bp Andrzej Suski celebrował Mszę św., w której wzięli udział kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz z prezydentem Michałem Zaleskim, poczty sztandarowe, harcerze. Muzyczną oprawę liturgii zapewnił chór z parafii pw. św. Antoniego w Toruniu oraz orkiestra wojskowa. Po Eucharystii odbyła się uroczystość patriotyczna. Na obchodach nie zabrakło również przedstawicieli toruńskiej „Solidarności”, którzy przed Mszą św. spotkali się pod pomnikiem bł. Jerzego Popiełuszki, a następnie przy kościele jezuickim pw. Ducha Świętego pod tablicą, by uczcić pamięć ofiar SB i ZOMO.

Joanna Twardowska

 

Grudziądz

 

 
 

Fot. Marcin Zastawny

Ks. inf. Tadeusz Nowicki w asyście ks. kan. Dariusza Kunickiego – proboszcza bazyliki grudziądzkiej, ks. kan. Marka Borzyszkowskiego i kapelana miejscowego garnizonu ks. ppłk. Piotra Wszelakiego sprawowali w Grudziądzu Mszę św. dziękując Bogu za wolność i prosząc o dalsze błogosławieństwo dla Polski. Na Eucharystii obecni byli przedstawiciele parlamentu, władz miasta, kierownictwo garnizonu Wojska Polskiego z kompanią honorową, przedstawiciele kombatantów i grudziądzkiego rzemiosła. Liturgię śpiewem uświetnił Chór męski „Echo”. Część patriotyczna odbyła się na Rynku Głównym przed pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Zenon Zaremba

 

Działdowo

 

Fot. Karol Wrombel

Mszy św. w intencji ojczyzny sprawowanej w parafii pw. św. Wojciecha przewodniczył i słowo Boże wygłosił dziekan dekanatu działdowskiego ks. kan. Adam Filarski. Wzięły w niej udział władze miejskie, poczty sztandarowe okolicznych szkół i instytucji, harcerze z działdowskiego Hufca ZHP oraz działdowskiej Orkiestry Dętej, która swoją grą upiększyła liturgię. Po Eucharystii zebrani udali się do pobliskiego parku im. Honorowych Dawców Krwi, gdzie zaprezentowali się artyści z Miejskiego Domu Kultury w Działdowie.

Karol Chojnacki

GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
GRU
4-6
Adwentowy dzień skupienia mężczyzn
GRU
4
Toruń - Centrum Dialogu, pl. Frelichowskiego 1
GRU
9-10
Toruń - Centrum Dialogu, pl. ks. Frelichowskiego 1
GRU
18
Betlejemskie Światło Pokoju w Toruniu
Toruń - Parafia Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu
GRU
25-26
Boże Narodzenie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.