Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego

2015-05-18
kliknij na plakat
W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół trwał jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Por. Dz 1, 14). Wydział Duszpasterstwa Rodzin KDT, Duszpasterstwo Młodzieży i Służby Liturgicznej, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Ruchy i Stowarzyszenia naszej diecezji proponują wiernym i księżom Torunia i okolic wspólne czuwanie modlitewne w 7-u kościołach stacyjnych oraz w Wyższym Seminarium Duchownym (czuwanie dla młodzieży) i pod gołym niebem tzn. na Rynku Staromiejskim (czuwanie z ewangelizacją organizowane przez oo. Jezuitów).

Czuwanie zakończy się przemarszem z 9 lokalizacji i Mszą św. w katedrze św. Janów w Toruniu pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego.

Koncepcja czuwania opiera się na rozważaniu tajemnicy siedmiu darów Ducha Świętego, tak aby pogłębić ich świadomość wśród wiernych. Dlatego z każdym z nich związany będzie symbol oraz aktywne zaangażowanie różnych stanów życia i posługiwania w Kościele, na wzór lednicki, co spowoduje dynamizm owego spotkania, po to, aby uczestnicy poprzez osobiste i całościowe zaangażowanie mogli przyjąć prawdę o Bogu i pogłębić z Nim swoją relację.

Prosimy o osobiste włączenie się w czuwanie oraz rozpowszechnienie informacji o nim.

Organizatorzy:

Wydział Duszpasterstwa Rodzin KDT, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu, Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, Duszpasterstwo Młodzieży, Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie.

dr Jarosław Ciechanowski

Dyrektor

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

PLAN CZUWANIA

CZUWANIE

W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
W SIEDMIU KOŚCIOŁACH STACYJNYCH

„Aby wszyscy stanowili jedno…aby świat uwierzył” (J 17,21).

Toruń 23 maja 2015 r.

 1. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP – Stawki            godz. 20.00
 2. Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny – Koniuchy godz. 20.00
 3. Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła – Rynek Nowomiejski            godz. 20.30
 4. Kościół p.w. Chrystusa Króla –  Mokre            godz. 20.30
 5. Kościół p.w. Św. Antoniego -Wrzosy            godz. 20.00
 6. Kościół p.w. Michała Archanioła – ks. Michalici – Rybaki godz. 20.30
 7. Kościół p.w. MB Częstochowskiej – oo. Paulini – Na Skarpie godz. 20.00

 

 1. Wyższe Seminarium Duchowne (czuwanie młodzieży) godz. 20.00
 2. Rynek Staromiejski – scena-grupa ewangelizacyjna – oo. Jezuici godz. 20.00

Wieczernik Diecezjalny – Katedra św. Janów

Adoracja – siostry zakonne i duchowieństwo godz. 22.00

Eucharystia – pod przewodnictwem Bpa Andrzeja Suskiego godz. 23.00

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.