Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święcenia prezbiteratu

2015-06-20
fot.
20 czerwca o godz. 10 w katedrze Świętych Janów w Toruniu bp Andrzej Suski udzielił święceń prezbiteratu sześciu diakonom. W homilii Biskup Andrzej podkreślił, że Bóg wybiera i posyła kogo chce i jak chce. Nikogo do niczego nie zmusza. On po prostu posyła, ale to człowiek wyraża zgodę.

Posłany jednak nigdy nie pełni swojej woli, ale wolę Posyłającego, nie realizuje swojej misji, ale misję Posyłającego. – Kapłan nie pełni swojej woli, lecz wolę Pana. Nie występuje we własnym imieniu, ale w imieniu Pana, nie pełni swojej misji, lecz misję Pana, a wolę Pana odczytuje Kościół Chrystusowy – mówił biskup Andrzej. – Posłany kapłan zna Kościół święty, jest wierny Kościołowi, kocha Kościół i jest mu posłuszny – dodał Pasterz naszej diecezji.

Po zakończonej liturgii neoprezbiterzy udali się do seminarium, gdzie z rąk Biskupa Andrzeja otrzymali dekrety posyłające ich na pierwsze parafie. Następnie udzielili błogosławieństwa kapłanom, siostrom zakonnym i pracownikom świeckim posługującym w seminarium oraz klerykom, którzy towarzyszyli im na drodze powołania przez lata formacji seminaryjnej.

Wśród nowo wyświęconych kapłanów są:

 • ks. Mariusz Ciesielski – skierowany do parafii pw. św. Antoniego w Toruniu
 • ks. Łukasz Grzelak – skierowany do parafii pw. św. Jakuba w Toruniu
 • ks. Paweł Szczęsny – skierowany do parafii pw. Chrystusa Króla w Toruniu
 • ks. Paweł Śliwiński – skierowany do parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu
 • ks. Miłosz Tomaszewski – skierowany do parafii pw. św. Wojciecha w Złotorii
 • ks. Paweł Wróblewski – skierowany do parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu.

 

ks. Paweł Borowski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.