Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust ku czci Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim

2015-08-26
Pielgrzymka z figurą Matki Bożej
Ks. kan. Zbigniew Markowski, proboszcz parafii pw. św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim zaprasza na odpust ku czci Matki Bożej Łąkowskiej do Jej sanktuarium w bazylice nowomiejskiej. Centralnym uroczystościom będzie przewodniczył bp Andrzej Suski.

Suma parafialna z udziałem Kapituły Kolegiackiej Nowomiejskiej zostanie odprawiona w bazylice 8 września (wtorek) o godz. 11.
Odpust poprzedzą rekolekcje, które dorocznie prowadzą kanonicy kapitulni. W tym roku nauki pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” wygłosi ks. kan.  Adam Filarski, proboszcz parafii pw.  św. Wojciecha w Działdowie.

Uroczystości odpustowe rozpoczną się już 4 września Nieszporami do Najświętszej Maryi Panny w bazylice o godz. 16.30. Po nich odbędzie się procesja z kopią figury Matki Bożej Łąkowskiej nad Drwęcę, kontynuowana na łodziach i kajakach do Łąk Bratiańskich, gdzie Matka Boża objawiła się po raz pierwszy. Tam o godz. 18 zostanie odprawiona Msza św., po czym wierni wrócą w procesji różańcowej ze świecami  i lampionami do bazyliki.
5 września o godz. 20 odbędzie się apel maryjny wszystkich stanów, zakładów pracy, instytucji i wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. W niedzielę 6 września o godz. 20. w apelu maryjnym wezmą udział pielgrzymi i sympatycy pielgrzymki. 7 września w wigilię odpustu  o godz. 10 zostanie odprawiona Eucharystia dla małżonków z odnowieniem ślubów małżeńskich i błogosławieństwem dla Jubilatów obchodzących 50-lecie i 60-lecie małżeństwa. O godz. 21 odbędzie się procesja różańcowa ze światłem wokół bazyliki, a o północy Pasterka maryjna celebrowana przez kapłanów pochodzących z parafii i tych, którzy tutaj pracowali.
W dniu odpustu od godz. 9 do 9.30 nastąpi powitanie pielgrzymów. O godz. 11 zostanie odprawiona Suma odpustowa, o godz. 15 specjalne błogosławieństwo otrzymają niemowlęta i dzieci przedszkolne, które przyniosły „kwiatki dla Matki”, o godz. 15 młodzież szkolna, studiująca i pracująca weźmie udział we Mszy św. z ofiarowaniem Matce Bożej Łąkowskiej. O godz. 18. zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie rekolekcji maryjnych z błogosławieństwem rekolekcjonisty.
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.