Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konsekracja kościoła w Gubinach

2015-09-01
Kościół filialny parafii Szembruk pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach
13 września, w łączności z odpustem ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego, odbędzie się konsekracja kościoła filialnego w Gubinach.

Ks. kan. Kazimierz Flisikowski, proboszcz parafii w Szembruku, zaprasza serdecznie na tę uroczystość, która odbędzie się 13 września o godz. 14. Uroczystości przewodniczyć będzie bp Andrzej Suski.

Będzie to ukoronowanie wszystkich prac remontowych wykonanych przy tym kościele i okazja, by podziękować Bogu, Matce Najświętszej i patronowi parafii św. Bartłomiejowi Apostołowi za otrzymane łaski, a także wszystkim instytucjom państwowym i kościelnym oraz osobom indywidualnym zaangażowanym w dzieło remontu kościoła.

Trochę historii
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinach (kościół filialny parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szembruku) został wzniesiony wkrótce po lokalizacji wsi, ok. 1342 r. W 1628 r. został gruntownie zniszczony przez wojska szwedzkie, stając się jedną wielką ruiną stojącą na pustkowiu. Kościół częściowo odbudowano w latach 1703 – 1709, a gruntownej odbudowy dokonano dopiero w latach 1723 – 1733 dzięki fundacji Tomasza Franciszka Czapskiego, Biskupa Ordynariusza Chełmińskiego. W tym czasie nadbudowana została najwyższa kondygnacja kościoła. Kolejny większy remont miał miejsce w latach 1915 – 1916 z inicjatywy proboszcza ks. Bolesława Heesego. Dzięki niemu w 1923 r. w kościele wykonano polichromię (we wnękach okien i na ambonie), która w późniejszym czasie została przez któregoś z następców zamalowana białą emulsją. W czasie II wojny światowej kościół był nieczynny. W 1972 r., z inicjatywy ks. Jana Grzywacza, do kościoła doprowadzono prąd.
W 1981 r. oraz w 1992 r. (wówczas proboszczem był ks. Mieczysław Barzowski) pomalowano cały kościół, w 1993 r. nałożono tynk na zewnętrzne ściany, a w następnym roku założono rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Po objęciu parafii przez ks. kan. Kazimierza Flisikowskiego (1995 r.) przeprowadzono kilka prac zabezpieczających kościół przed zniszczeniem. W 1996 r. zabezpieczono tymczasowo dach przed przeciekaniem, a w 1997 r. usunięto pęknięcia na lewej ścianie nawy przez uzupełnienie i nałożenie nowego tynku, a także naprawiono zawieszenie dzwonów na wieży kościoła. W 1999 r. odnowiono trzy skrzyniowe podstawy i mensy ołtarzowe, wykonano nowe podesty i obramowanie listwowe ołtarzy, a także naprawiono zniszczone ławki. W 2004 r. wykonano częściowo nową instalację elektryczną w prezbiterium, wieży i na poddaszu kościoła, a także naprawiono i poddano gruntownej konserwacji i renowacji obraz Trójcy Świętej z ołtarza głównego.
Do gruntownego remontu kościoła w Gubinach przystąpiono w 2007 r. – po zakończeniu prac remontowych przy kościele w Szembruku (konsekracji kościoła w Szembruku dokonał bp Andrzej Suski; odbyła się ona 20 sierpnia 2006 r. podczas jubileuszu 700-lecia parafii i odpustu ku czci św. Bartłomieja Apostoła).
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.