Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Rolnicze święto w Kowalewie Pomorskim

2015-09-06
Fot. Aleksandra Wojdyło
6 września 2015 r. w Kowalewie Pomorskim odbyły się wojewódzko-diecezjalne dożynki. Mszy św. dziękczynnej za plony przewodniczył bp Andrzej Suski.

Dożynki, to szczególne święto, którego symbolem są pięknie wyplatane wieńce. Do świątyń, oprócz chleba, przynoszone są także kłosy zbóż, dary pól, sadów, ogrodów. Wraz z wieńcem dożynkowym rolnicy przynoszą swoją wiarę, tradycję, ale również troski dnia codziennego oraz prośby o błogosławieństwo w dalszych pracach. Trzeba nam wszystkim dziękować za chleb codzienny i ciężką pracę polskiego rolnika. Rolnicy swoją obecnością przed ołtarzem Pana wyrażają dziękczynienie za błogosławieństwo w pracy na roli. Dziękują Panu Bogu za opiekę nad nimi, nad polami, za wszelkie plony oraz za szczęśliwe zakończenie żniw. Bochen chleba, składany uroczyście w świątyni, rodzi się z rolniczego trudu, jest darem Bożej Opatrzności i podstawowym produktem dla naszego życia, dlatego dziękczynienie Panu Bogu za plony staje się świętem nie tylko rolników, ale również wszystkich korzystających z ich pracy. Chleb dożynkowy przypomina również chleb Boży, dlatego nie może nigdy zabraknąć dziękczynienia Panu Bogu za Jego błogosławieństwo w pracy na roli.

Tegoroczne diecezjalne dziękczynienie odbyło się w Kowalewie Pomorskim.
Organizatorami diecezjalno-wojewódzkich dożynek 2015 byli: marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, starosta golubski-dobrzyński Andrzej Okruciński, burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Kowalewie ks. kan. Ryszard Kobierowski oraz diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański.

Starostami tegorocznych dożynek wojewódzko-diecezjalnych byli państwo Sylwia i Krzysztof Kin z gminy Kowalewo Pomorskie, którzy od 2006 r. na 12,5 hektarowym gospodarstwie prowadzą fermę drobiu. Obecnie odstawiają 230 tys. szt. brojlerów, a w planach jest już kolejna rozbudowa obiektów gospodarskich. Ścisła i bezpośrednia współpraca z kilkoma ubojniami, wdrożenie systemu ISO i restrykcyjnych norm gwarantuje najwyższą jakość odstawianego mięsa. Państwo Kin od lat angażują się w działalność społeczną. Wspierają finansowo Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zdrowia, a szczególnie funkcjonowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej, która działa na rzecz dzieci z rodzin będących podopiecznymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Krzysztof Kin został odznaczony w 2014 r. medalem „Zasłużony dla rolnictwa”. Starostowie na ręce Księdza Biskupa przekazali chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów, owoc ziemi i pracy rolnika, symbol życia, ojczyzny, wspólnoty i ludzkiej pracy. 

W homilii Biskup Andrzej powiedział: "Człowiek oprócz chleba codziennego potrzebuje pokoju, miłości, prawdy i sprawiedliwości, ukazywanych nam przez Jezusa Chrystusa. Chleb, obok innych wartości, jak prawda, miłość, sprawiedliwość i pokój, stanowi dla człowieka pełnię ludzkiego życia." Podkreslił także, że rolnicy są stabilnością państwa, ponieważ w ziemi oprócz ich potu jest także krew broniących ziemi. Podziękował więc rolnikom za to, że żywią naród, ubogacają kulturę oraz za ich obronę Ojczyzny.

Msza św. zakończyła się poświęceniem wieńców żniwnych.

 
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.