Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Odpust w sanktuarium MB Łaskawej w Grudziądzu

2015-09-09
Na przypadającą 8 września uroczystość Narodzenia NMP do Grudziądza przybywają co roku licznie pielgrzymi, aby w bazylice pw. św. Mikołaja przed obrazem Matki Bożej Łaskawej - Opiekunki Grudziądza, upraszać łaski dla siebie i swoich rodzin.

Tegoroczne trzydniowe obchody poprzedzone były rekolekcjami pt. „Rodzina – Dar i Zadanie” , które poprowadził ks. Andrzej Bartman, kapelan szpitala w Grudziądzu.  Uroczystości odpustowe w sanktuarium połączone były w tym roku ze spotkaniem Rodziny Radia Maryja.

7 września Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Suski. Koncelebrowali kapłani posługujący w 10 parafiach miasta oraz pochodzących z Grudziądza i związanych z Grudziądzem, którzy na to święto przybyli nie tylko z diecezji toruńskiej, ale również z diecezji pelplińskiej, gdańskiej i krakowskiej. W homilii bp Andrzej mówił  o Maryi przynoszącej łaskawość Boga, Jezusa Chrystusa. "W Bogu jest odpoczynek i schronienie. Bóg jest miłością szukającą, przygarniającą, więc  jest zawsze po naszej stronie, blisko każdego z nas  i każdym swoim gestem nam to objawia. Jest miłością zbawczą, która ratuje i ocala" – mówil Ksiądz Biskup.  Podkreslił również misję Maryi w odwiecznej miłości Boga do człowieka. Maryja była we wszystkich chwilach życia Chrystusa i także u początków Kościoła, zawsze miała czas na Jezusowe sprawy, by rozważać w swoim sercu, jest wzorem matki wychowującej dzieci.

Na koniec, w imieniu zgromadzonych w  świątyni i przed odbiornikami telewizyjnymi i radiowymi, wypowiedział słowa zawierzania: "Zawierzamy dziś na nowo Maryjo wychowawcze wysiłki rodziców, dzieci, ludzi młodych, ludzi posuniętych w latach, chorych, posługę osób konsekrowanych oraz kapłanów". Biskup Andrzej życzył wszystkim, aby zawsze w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu czuli są jak w domu, jak u siebie, bo jesteśmy w domu Matki.

8 września Mszy sw. przewodniczył bp Józef Szamocki, który poprowadził także procesję eucharystyczną.
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.