Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezjalny Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich

2015-09-21
Fot. Katolicki Toruń
19 września w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy odbył się I Diecezjalny Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Inicjatorem spotkania była Diecezjalna Komisja Programowania Działań na Rzecz Nowej Ewangelizacji. Inspiracją do zwołania kongresu był I Krajowy Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich, który odbył się w Licheniu w dniach 14-15 września 2013 roku. Wzięło w nim udział ok. 1,4 tys. osób, w tym kilku przedstawicieli naszej diecezji.

Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył bp Andrzej Suski. Po jej zakończeniu uczestnicy kongresu udali się do kaplicy szkolnej, gdzie odbyła się część wykładowa. Zebrani wysłuchali najpierw dwóch wykładów pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: ks. prof. Edmunda Robka: „Odpowiedzialność duchownych i świeckich za tworzenie Kościoła jako wspólnoty” oraz ks. prof. Tomasza Wielebskiego: „Teologiczno-prawne podstawy działalności Parafialnych Rad Duszpasterskich”. Jako trzeci zabrał głos Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń, który podjął temat: „Aktualny stan funkcjonowania Parafialnych Rad Duszpasterskich w Polsce”. Po wykładach był czas na zadawanie pytań prelegentom oraz na dzielenie się zebranych osobistym doświadczeniem obecności w Radach.

W kolejnej części zebrani na kongresie wysłuchali świadectw z działalności dwóch konkretnych Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Kongres zakończyła modlitwa zawierzenia patronce diecezji toruńskiej Matce Bożej Nieustającej Pomocy wszystkich członków Parafialnych Rad Duszpasterskich działających w parafiach naszej diecezji.

Kongres zgromadził przeszło 200 osób świeckich oraz kilkunastu księży z kilkudziesięciu parafii naszej diecezji. Mamy nadzieję, że stanie się on zaczynem do pogłębionej refleksji nad obecnością Parafialnych Rad Duszpasterskich w naszych parafiach.

dk. Waldemar Rozynkowski
GALERIA ZDJĘĆ
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Fot. Katolicki Toruń
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.