Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Sesja doradców życia rodzinnego

2015-09-24
W Centrum Dialogu im. Jana Pawła II przy toruńskim seminarium duchownym w sobotę 19 września 2015 r. odbyła się sesja rekolekcyjno-szkoleniowa doradców życia rodzinnego, którą przygotowała i poprowadziła diecezjalna doradczyni Bożena Szwechowicz. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 doradców z terenu naszej diecezji. Zaproszeni zostali również goście specjalni.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. dr Jarosław Ciechanowski, który poprowadził część rekolekcyjną sesji z Pismem świętym w dłoniach, zwrócił uwagę, że słuchanie jest podstawą porozumienia między osobami. Po rozważaniu fragmentu Biblii odbyła się Msza św. Następnie udaliśmy się do refektarza, gdzie w czasie posiłku  ksiądz dyrektor poinformował nas o najbliższych planach szkoleń dla doradców.

Po obiedzie odbyło się spotkanie z instruktorem naprotechnologii Małgorzatą Podolak, która bardzo kompetentnie i szczegółowo przedstawiła program pracy z małżonkami starającymi się o dziecko oraz o możliwościach przywracania płodności poprzez zastosowanie modelu Creightona czyli wystandaryzowanego, naturalnego rozpoznawania płodności. Okazało się, że NaPro jako interdyscyplinarna dziedzina medycyny bardzo skutecznie radzi sobie z leczeniem niepłodności, z którą w Polsce boryka się coraz więcej par małżeńskich.

Gościem wyjątkowym był inicjator Obywatelskiego Ruchu Promocji Naprotechnologii Wojciech Kowalski, który przekonywał nas o konieczności apelu o utworzenie programu faktycznego leczenia niepłodności i rozdał nam ulotki ze zdjęciami kilkorga dzieci urodzonymi w tym roku dzięki leczeniu wg NaPro, pomimo uprzednich kilkuletnich bezskutecznych starań rodziców o dziecko. Na zakończenie miały miejsce warsztaty szkoleniowe dotyczące interpretacji kart obserwacyjnych cykli po stosowaniu tabletek antykoncepcyjnych. Prowadząca sesję poinformowała nas również o nowej koncepcji leczenia bezpłodności dietą warzywno-owocową prowadzoną pod nadzorem medycznym dr Ewy Dąbrowskiej. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę, jak chronić i troszczyć się o zdrowie prokreacyjne, skontaktuj się z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w Internecie pod adresem: www.psnnpr.com

Jadwiga Szlag
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.