Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Seminarium

2015-10-03
3 października do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu przybyli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. Spotkanie odbyło się z okazji 20-lecia istnienia towarzystwa i uczestniczyło w nim ponad 150 osób z całej diecezji. Oprócz członków towarzystwa obecne były także osoby z apostolatu Margaretka.

Spotkanie rozpoczęło się w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II. Po przywitaniu gości przez rektora WSD ks. kan. prof. dr. hab. Dariusza Zagórskiego nastąpiło przybliżenie idei i celów towarzystwa. Ks. Leszek Stefański, wicerektor WSD wyraził radość i wdzięczność względem członków towarzystwa. - Wasza modlitwa dodaje nam sił. Bez niej droga kształtowania kleryckich serc byłaby zbyt trudna – mówił ks. Leszek Stefański.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą życie kleryków. Prezentacja zawierała materiały z minionego roku akademickiego. Po prezentacji odbył się koncert kleryckiego zespołu "Synowie", a po nim Eucharystia, podczas której modlono się o nowe, liczne i święte powołania.

We wstępie do Mszy św. rektor WSD przywitał jeszcze raz zebranych, w sposób szczególny najmłodszą uczestniczkę - 5-letnią Michalinę, która jest owocem modlitwy zanoszonej przez kleryków za wstawiennictwem bł. ks.Frelichowskiego, patrona seminarium.

W homilii rektor WSD nawiązał do przyjaźni, która w dzisiejszych czasach często jest źle rozumiana. Przyjaciel to ten, kto nieustannie towarzyszy nam na drodze życia, nawet, gdy nie ma go fizycznie obok nas. Członkowie towarzystwa są prawdziwie przyjaciółmi poprzez swoją nieustanną modlitewną pamięć. - Jesteście jak anioły, które niosą nas na skrzydłach swojej modlitwy – mówił ks. kan. Zagórski.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania przeszli do seminaryjnego refektarza na posiłek. Był to także czas na rozmowę i bliższe zapoznanie się. Po obiedzie odmówiono różaniec w kaplicy seminaryjnej.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem pt. „Zdrówko” w wykonaniu Teatru Impresaryjnego Afisz z Torunia. Salwy śmiechu przeplatane były wspólnym śpiewem animowanym przez artystów. W dobrych humorach i z zapewnieniem spotkania się za rok wszyscy powrócili do swoich rodzinnych miejscowości.
ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
MAJ
15
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.