Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dom nadziei dla potrzebujących

2015-10-12
Fot. Archiwum Caritas
Niespełna rok trwała budowa 960-metrowej placówki Caritas w Chełmnie, w której opieką zostanie otoczonych 200 osób. W obiekcie znajdują się: magazyn żywności, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

        Uroczyste otwarcie Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie odbyło się 7 października 2015 r. z udziałem wielu znamienitych gości. Biskup Andrzej Suski poświęcił obiekt, a po oficjalnej części uroczystości wystąpili z program artystycznym „Wspomnień czar” uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie. Placówka powstała dzięki życzliwości ludzi dobrej woli. Jest to pierwszy tego typu ośrodek otaczający opieką osoby chore psychicznie z terenu powiatu.

Tradycja prowadzonych przez Caritas Diecezji Toruńskiej  Środowiskowych Domów Samopomocy sięga 19 lat. Chełmiński dom to suma naszych doświadczeń, jak powiedział dyrektor ks. prał. Daniel Adamowicz. Jest tu 15 sal, w tym komputerowa, w których będą prowadzone różne rodzaje terapii, od tych związanych z codziennymi czynnościami po poprawiające jakość funkcjonowania w społeczeństwie.  W sali gimnastycznej jest siłownia z atlasem oraz bieżnią, służąca do rehabilitacji i fizjoterapii. O teren zielony wokół obiektu dbać będą uczestnicy w ramach hortiterapii. Będzie ich sześćdziesięciu.
Anna Pławińska
 
Projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.