Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Nowa świątynia w Łubiance

2015-10-21
18 października, w przeddzień 31 rocznicy porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, parafia Bierzgłowo przeżywała uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod nowo budowaną świątynię w Łubiance.

Uroczysta Msza św. koncelebrowana została odprawiona pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego w wybudowanej części kościoła. Uczestniczyło w niej wielu księży, w tym dziekan dekanatu Bierzgłowo, ks. Rajmund Ponczek.

W przemówieniu powitalnym ks. Rajmund Ponczek odniósł się do wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który duchowo będzie czuwał nad powstaniem nowego dzieła. Kamień pod budowę świątyni został przywieziony z grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki 26 września podczas pielgrzymki do Warszawy na Żoliborzu. Ofiarował go proboszcz owej parafii.

Podczas homilii Biskup Andrzej zwrócił uwagę, że Jezus mówił o tej szczególnej mierze wielkości, jaką jest służba. Różne są miary wielkości człowieka, ale Jezus dał przykład tej wielkości, kiedy w ciągu swojego życia publicznego, działalności wśród ludzi przyjął postawę sługi zapowiedzianego przez proroka Izajasza. Służył ucząc praw, czy pochylając się nad chorymi. Najbardziej w sposób widzialny posłużył w Wieczerniku, gdy umył apostołom nogi.  Kaznodzieja podkreślił, że i my gromadzimy się na placu budowy świątyni naszego Wieczernika. Ten wieczernik też ma być miejscem, w którym szczególnie zaznaczy się służba, służba Panu Bogu nade wszystko, ale również służba człowiekowi. - Przychodzimy do świątyni, aby spotkać się przy jednym stole Eucharystycznym. Kościoły to chyba jedne z już nielicznych miejsc, gdzie ludzie spotykają się w pozytywnym nastawieniu do siebie - mówił bp Suski. - Niech świątynie służą także waszym modlitwom – dodał i podziękował wszystkim zaangażowanym w dzieło budowy nowego kościoła w Łubiance.

Po homilii nastąpiło uroczyste odczytanie Aktu Erekcyjnego przez proboszcza parafii Bierzgłowo ks. Rajmunda Ponczka. Na dokumencie podpisy złożyli: bp Andrzej Suski, ks. Rajmund Ponczek, Piotr Całbecki – marszałek województwa kujawsko – pomorskiego, Jerzy Zająkała – wójt gminy Łubianka, Jacek Ziółkowski – sołtys Łubianki, inż. Wojciech Osak – projektant, Bernard Kowalski – wykonawca, Stanisław Sawina – cieśla oraz Wojciech Machnicki – fundator gruntu pod budowę kościoła. Tuba z aktem i kamieniem węgielnym została poświęcona i wmurowana pod trwającą budowę świątyni.

Katarzyna Umińska
 
Fot. Katarzyna Umińska
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.