Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Dzień Jedności Odnowy w Duchu Świętym

2015-10-24
Posługę muzyczną podjęła wspólnota z Grudziądza
17 października br. kaplica szkolna przy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu zgromadziła przedstawicieli 13 wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z diecezji toruńskiej na Dniu Jedności.

Rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy do Ducha Świętego, by potem dzielić się w małych grupach tym, czym jest dla nas Odnowa, co jest w niej dla nas najważniejsze. Uczestnicy spotkania mówili, że to miejsce, gdzie zrozumieli, iż są kochani przez Boga, gdzie doświadczyli radości, wiary, gdzie zaczęli poznawać Słowo Boże, przeżywać pełniej Eucharystię. Odkryli też, jak ważny jest Duch Święty, Jego działanie w życiu osobistym i w Kościele, z czego wcześniej nie zdawali sobie sprawy.

Prowadzący spotkanie ks. Andrzej Kowalski przypomniał podczas pierwszej konferencji tego dnia, czego od Odnowy w Duchu Świętym oczekuje papież Franciszek (który jako biskup był przez pewien czas jej asystentem kościelnym w Argentynie). Tą najważniejszą rzeczą jest, byśmy pamiętali, że Odnowa to wielka siła w służbie głoszenia Ewangelii w radości Ducha Świętego. Papież spodziewa się od nas, że podzielimy się nią ze wszystkimi w Kościele. Oczekuje ewangelizacji poprzez Słowo Boże, które obwieszcza, że Jezus jest żywy i kocha wszystkich ludzi. Słowem, nie możemy chcieć zatrzymywać Pana Boga tylko dla siebie. Mamy dać świadectwo ekumenizmu duchowego i być nie kontrolerami a dystrybutorami łaski Bożej.

Rozważania drugiej konferencji ks. Andrzeja skoncentrowane były wokół Psalmu 2 i dotyczyły widzenia obecnej sytuacji świata i Kościoła tak, jak ją widzi Bóg. Jesteśmy zaniepokojeni i często bardzo przygnębieni tym, co obserwujemy i za psalmistą moglibyśmy powtórzyć: „Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi.” Jednak Bóg nie traci kontroli nad światem i dlatego możemy być spokojni, bo: „Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa” - Kościół jest zbudowany na skale, którą jest Jezus, czego żadne wydarzenia nie mogą zmienić.

Podczas Eucharystii – punktu kulminacyjnego Dnia Jedności – usłyszeliśmy jeszcze raz gorącą zachętę do tego, byśmy uświadomili sobie, że kluczem naszego życia jest nie to, abyśmy my mieli Ducha Świętego, ale żeby Duch Święty miał nas. Tylko wtedy bowiem, gdy pozwalamy, aby On się nami posługiwał, zaczynają się rozwijać charyzmaty, by ukazywać aktualność Ewangelii Chrystusa.
Potwierdziły to słowa proroctwa na koniec, które były mocnym wezwaniem, byśmy zrywali kotwice lęków i nie bali się prawdziwie wypłynąć na głębię. Dziękujemy dobremu Bogu za czas wspólnego świętowania w jedności i w różnorodności wspólnot w diecezji.
Ewa Banaszak
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.