Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Człowiek - czystość i brud

2015-10-29
Fot. Łukasz Włodarski
28 października w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu rozpoczęła się III Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka (TEKA). Tematem rozważań podjętym przez organizatorów była czystość i brud w życiu człowieka.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszego dnia prelegenci przedstawili swoje stanowiska na temat poruszanego przez konferencję problemu. Drugiego dnia odbywa się praca w grupach tematycznych.

Dziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki. przywitał zgromadzonych, prelegentów oraz ekspertów: red. Agatę Puścikowską, ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego i ks. prof. dr. hab. Mirosława Mroza oraz życzył owocnych obrad i dyskusji.

Redaktor Agata Puścikowska poruszyła problem istnienia "porno cywilizacji" i jej destruktywnego wpływu na zycie człowieka. Na przykładzie życia i śmierci bł. Karoliny Kózkówny wykazała, że istnieje wyraźny rozdział dwóch światów: czystości i brudu. Owe dwa światy nie dotyczą sfery tylko cielesnej, ale przede wszystkim duchowej. Brud duchowy prędzej czy później zostanie wyrażony w konkretnych postawach i działaniach. I odwrotnie. Czystość wewnętrzna, duchowa znajduje swoje odbicie w życiu codziennym i w podejmowanych decyzjach.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz skupił sie na omówieniu cnoty czystości i jej przeciwieństwa jakim jest nieczystość. Powołujac się na nauczanie św. Tomasza z Akwinu powiedzial, że czystość wiąże się z nadaniem ciału właściwej czci, swoistego splendoru, blasku. Czystość wg św. Tomasza jest nieskazitelnością i wiąże się z poczuciem czci. Czystość sprawia, że człowiek staje się godnym chwały i przyciąga innych do takiego sposobu życia, niczym światło. Czystość pozwala bowiem odkryć duchowe piękno człowieka.
Przeciwległym biegunem czystości jest zmaza, nieczystość, która jest brakiem światła. Człowiek żyjący w brudzie, zmazie, nieczystości żyje także w strachu przed blaskiem, co może prowadzić do kolejnych złych czynów.

Ks. prof. dr. hab. Waldemar Chrostowski bazujac na tekście Księgi Kapłańskiej ze Starego Testamentu zaznaczył, że zwyczajne czynności fizjologiczne człowieka często były obwarowane silną motywacją religijną. Troska o czystosć, unikanie brudu miało chararkter religijny. W Biblii czystość często jest rozumiana w perspektywie rytualnej. Zwrócił także uwagę, że nieczystosc jest czymś, co sprzeciwia się świętości, dlatego musi zostać od niej odcięta.

29 października w ramach konferencji odbywają się spotkania w grupach tematycznych.

Patronat nad konferencją objął Tygodnik Katolicki "Niedziela".

Zdjęcia: Łukasz Włodarski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.