Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Konsekracja kościoła św. Bartłomieja w Szembruku

2006-11-22
fot. Bp Andrzej Suski podczas Mszy św. konsekracyjnej w Szembruku
W niedzielę 20 sierpnia br. parafia w Szembruku przeżywała wspaniałą uroczystość: konsekrację odrestaurowanej w latach 1999 – 2003 świątyni, a także jubileusz 700-lecia istnienia parafii i odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła. Uroczystość zgromadziła tłumy wiernych z parafii i spoza niej.

We Mszy św., której przewodniczył bp Andrzej Suski, uczestniczyli również zaproszeni goście: kapłani, przedstawiciele władz z Urzędu Powiatowego w Grudziądzu i Urzędu Gminy w Rogóźnie, Nadleśnictwa Jamy, sołtysi, przedstawiciele firm zatrudnionych przy odbudowie kościoła, dyrektor szkoły, katechetki, Rada Parafialna i inni goście, którzy wspomagali ks. proboszcza w odbudowie kościoła.

Ks. Biskup mówił podczas homilii o znaczeniu ołtarza i świątyni w naszym życiu. Podkreślił, że „ołtarz jest dla nas znakiem Chrystusa Ofiarowanego i Chrystusa Zmartwychwstałego”, zaznaczył też, iż dary materialne chleba i wina, które składamy na ołtarzu muszą być dopełnione darami duchowymi: „pracą, cierpieniem, ale również i naszymi niepowodzeniami, brakiem zrozumienia w rodzinie, w miejscach pracy, trudnymi zadaniami do wykonania, ale także i naszymi dobrymi postanowieniami, zwłaszcza wolą pogodzenia się z innymi”. Ks. Biskup podziękował za trud odbudowy świątyni ks. kan. Kazimierzowi Flisikowskiemu, parafianom, wykonawcom i wszystkim zaangażowanym w dzieło odbudowy świątyni. Mszę św. uświetniał śpiewem 40-osobowy chór męski „Harmonia” działający przy Centrum Kultury w Wejherowie pod dyrekcją Marcina Grzywacza. Z okazji jubileuszu 700–lecia parafii i odpustu parafialnego przyniesiono w procesji do ołtarza wspaniałe dary na rzecz parafii i kościoła: obraz kościoła w Szembruku, mikrofon ołtarzowy ze statywem, ufundowano jedną ławkę do świątyni, 24 kołnierze dla ministrantów oraz stuły, ornaty, puszkę do Komunii św., obrusy na ołtarze i piękną nową monstrancję.

Proboszcz parafii Ks. kan. Kazimierz Flisikowski, jest bardzo wdzięczny wszystkim ofiarodawcom, serdecznie dziękuje Ks. Biskupowi Ordynariuszowi za przewodniczenie uroczystej Mszy św. i za konsekrację kościoła a także wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Niech ta konsekrowana, pięknie odrestaurowana zabytkowa świątynia służy jak najdłużej na chwałę Bożą i Matki Najświętszej wszystkim wiernym ku ich uświęceniu i zbawieniu wiecznemu.

Ks. Kazimierz Flisikowski

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.