Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Łańcuch ludzi dobrej woli

2006-03-26
20 marca Łukasz Dudek obchodził swoje 23. urodziny. W jego życiorysie jest 6,5-letnia przerwa, ponieważ mając 16 lat, jako uczeń Zespołu Szkół Budowlanych w Toruniu, uległ poważnemu wypadkowi.

Nastąpiło niedotlenienie mózgu oraz niedowład rąk i nóg. Lekarze nie rokowali poprawy stanu zdrowia i powrotu do normalnego życia, ale wielka nadzieja i ofiarność matki – Czesławy Dudek, która zawsze wierzyła w powrót do zdrowia swojego syna, przynosi widoczne rezultaty.

Od listopada 1999 r. rozpoczęła się rozpaczliwa walka o życie i przetrwanie Łukasza. Dzielna matka znalazła oparcie w kościele, wśród lekarzy i wśród ofiarnej młodzieży. A początki były takie: ks. Stanisław Dusza, redemptorysta, powiadomił młodzież wspólnoty swojego Kościoła o tej tragedii. Zgłosiła się duża grupa młodych ludzi, która różnymi formami działalności wspomogła matkę Łukasza, pomagając w codziennej pielęgnacji, organizując kwesty i sprzedaż wykonanych przez siebie kart świątecznych, pisanek, itp. Pomocy udzieliło również hospicjum „Światło i życie” oraz hospicjum „Nadzieja”, przekazując potrzebne do pielęgnacji chorego sprzęty i ofiarując pomoc masażystów. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się dr Halinie Mazurek, która nie szczędząc sił i czasu zawsze przychodzi z pomocą.

Znaczna poprawa stanu Łukasza nastąpiła po zastosowaniu pompy baclofenowej (na rozluźnienie mięśni), którą stosuje szpital olsztyński. Z chwilą uzyskania wiadomości o tym aparacie został uruchomiony „łańcuch ludzi dobrej woli”, co pomogło zdobyć pieniądze na dojazdy do Olsztyna, na zabiegi i zakup pompy. Pierwszą pomoc okazała Telewizja TVN i program „Nie jesteś sam”. Trudno w tym miejscu wymienić wszystkich, wiele osób stale wspomaga Łukasza i jego mamę. Piszę te słowa, aby pokazać, jak wiele dobra i życzliwości drzemie w nas, Polakach.

W dniu urodzin Łukasza ks. Andrzej Kowalski odprawił Mszę św. w jego intencji, a mieszkanie w Czerniewicach przy ul. Włocławskiej pełne było ludzi z „sercem na dłoni”. Łukasz był rozpromieniony i szczęśliwy…

Maria W.

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.