Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Święto patronalne AK i KSM

2015-11-25
Ślubowanie nowych członków KSM /Fot. Katolicki Toruń/
22 listopada, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzono święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z tej okazji o godz. 9. w toruńskiej katedrze Świętych Janów sprawowano Mszę św., w której wzięli udział członkowie oraz kapłani – asystenci kościelni obu wspólnot. Po Eucharystii odbyły się osobne spotkania dla AK i KSM.

Mszy św. w toruńskiej katedrze przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr hab. Wiesław Łużyński. Przypomniał, że Królestwo Jezusa Chrystusa jest inne od tego na ziemi. Jest to „Królestwo prawdy, życia, świętości, łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Duchowny zdefiniował wyzwania, jakie stoją przed wyznawcami Chrystusa: potrzeba szacunku dla dzieci, zwłaszcza chorych, sprawiedliwości, czystości i łaski oraz „pomocy z góry - w codziennych zmaganiach, problemach i pokonywaniu przeszkód”. Ks. dr hab. W. Łużyński podkreślił obecność przedstawicieli AK i KSM w katedrze przypominając, że „celem stowarzyszeń jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej”. Homilię zakończył wezwaniem do życia takimi wartościami jak prawda, życie, świętość, miłość i sprawiedliwość.

Podczas Eucharystii odbyło się ślubowanie i przyjęcie nowych członków w poczet KSM. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Toruński Chór Nauczycielski „Con Anima”

Spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej odbyło się w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej 22 w Toruniu. Prezes AK Lidia Gliwa zapowiedziała wydarzenia, które czekają na członków w następnym roku, takie jak np. Światowe Dni Młodzieży czy oddanie Polski Chrystusowi Królowi Wszechświata.

Spotkanie organizacyjne KSM odbyło się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II przy pl. Frelichowskiego 1. Podczas spotkania odbyły się także wybory nowego Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej KSM. Wyrażając symboliczne, ksmowskie wezwanie „Gotów!”, do pracy w zarządzie KSM Diecezji Toruńskiej wyrazili gotowość: Anna Nawrocka (KSM św. M.M. Kolbe, Toruń), Hanna Pierzchalska (KSM Biskupice) i Sebastian Lewandowski (KSM Chełmno).
mb, jk
Zdjęcia: Katolicki Toruń
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.