Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Promocja książki o bł. Jucie - patronce dzieł miłosierdzia

2015-11-28
Kaziemierz Trybulski podpisuje książki
W Muzeum Diecezjalnym w Toruniu odbyła się 25 listopada promocja powieści historycznej, której główną bohaterką jest bł. Juta z Bielczyn. „Wzgórze nad jeziorem” przybliża postaci bł. Juty i pierwszego biskupa chełmińskiego Heidenryka, którzy są wielkimi piewcami miłosierdzia.

Autorem powieści jest Kazimierz Trybulski, emerytowany polonista, pasjonat i znawca historii średniowiecza. Akcja powieści toczy się w XIII–wiecznej Chełmży. Głównymi bohaterami są wielcy piewcy miłosierdzia tamtych czasów: bp Heidenryk i bł. Juta. Oprócz postaci autentycznych w powieści występują też bohaterowie fikcyjni. Rzeczywistość jest w niej widziana oczyma młodzieńca Adama, który pisze kronikę, opisując zarówno życie osobiste, jak i realia tamtych lat.

Spotkanie otworzył dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. kan. Zbigniew Walkowiak. Ks. kan. Marek Borzyszkowski, dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas im. bł. Juty, który był inicjatorem powstania powieści wyraził wielką radość z faktu, że w przededniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który zostanie zainauguroway przez papieża Franciszka 8 grudnia br., do rąk czytelników trafia książka, która opiewa Boże Miłosierdzie i ukazuje jak to miłosierdzie wprowadzać w życie.

Dalszą część spotkania prowadził Jarosław Ellwart z wydawnictwa REGION z Gdyni, które wydało powieść.

Podczas spotkania Kazimierz Trybulski opowiadał o swoich zainteresowaniach historią średniowiecza oraz przedstawił sposób ukazywania postaci historycznych. Bł. Juta byłą wielką krzewicielką dzieł miłosierdzia na terenach obecnej diecezji toruńskiej i nazywana jedną z 5 największych świętych średniowiecza w Europie.

Autor powieści podkreślał, że jego celem było przybliżenie miejscowości, które odegrały w dziejach ziemi chełmińskiej znaczącą rolę. - Chciałem też, aby czytelnik poznał ludzi, którzy tę historię tworzyli. Mam na myśli błogosławioną Jutę z Bielczyn, która niosąc pomoc chorym i pokrzywdzonym stała się wzorem do naśladowania nie tylko dla ludzi sobie współczesnych, ale też dla nas - dodał Kazimierz Trybulski.

Trybulski chciał, by jego powieść oddawała atmosferę tamtego okresu, dlatego historię opisał w formie kroniki spisywanej przez bohatera książki, Adama. Książka, mimo iż jest powieścią historyczną, zawiera wydarzenia i postaci fikcyjne. - Mam nadzieję, że taka forma przedstawienia naszej historii pozwoli na większe zainteresowanie opisywanymi postaciami historycznymi – mówił autor. Bł. Juta i bp Heidenryk są mało znanymi postaciami nawet na terenie miasta, w którym żyli.

Bp Heidenryk, dominikanin z Niemiec, był założycielem Chełmży i inicjatorem budowy okazałej katedry. Tworzył również diecezję chełmińską, której spadkobierczynią jest dzisiejsza diecezja toruńska. Bp Heidenryk był również świetnym politykiem. Dokonał koronacji jedynego króla Litwy - Mendoga, dążąc do pokojowego zjednoczenia tego państwa.

Bł. Juta jest patronką dzieł miłosierdzia. Pochodziła z Sangerhausen w Niemczech. Korzystając z zaproszenia bp. Heidenryka zamieszkała w opuszczonej chacie rybackiej w pobliskich Bielczynach. Do Chełmży przychodziła na Mszę św., a później pomagała chorym na trąd i ubogim, również w szpitalu św. Jerzego. Po śmierci 12 maja 1260 r. biskup pochował ją w chełmżyńskiej świątyni, a do jej grobu podążały liczne pielgrzymki, m.in. polskich królów.

W ramach spotkania uczestnicy wysłuchali koncertu Zespołu Kameralnego „Portamus Gaudium” działającego przy Wydziale Teologicznym UMK. Można było także nabyć książkę z autografem autora.

Recenzję książki napisał prof. Waldemar Rozynkowski z UMK.
Promocja książki odbywała się w różnych miejscach diecezji m. in. 15 listopada w Chełmży.

ww,xpb/Toruń/KAI
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
25
Święcenia Kapłańskie
Katedra w Toruniu, godz. 10.00
MAJ
26
Uroczystość Najświętszej Trójcy
MAJ
30
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń, Katedra, godz. 09.00
CZE
1
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych - Lednica 2000
CZE
1
Jabłonowo Pomorskie - Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.