Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Reformatorka Magdalena Mortęska

2015-12-03
2 grudnia w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się sympozjum pt. „Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej".

Sympozjum pt. „Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej" poprzedzono Mszą św. w kaplicy toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Eucharystii przewodniczył abp Edmund Piszcz, a kazanie wygłosił bp Józef Szamocki. Otwierając sesje naukowa w auli Centrum Dialogu bp Andrzej podkreślił, że „słowa uczą, a pociągają przykładni ludzie. Należy więc pozbierać okruchy informacji dotyczące ksieni Magdaleny Mortęskiej. To sympozjum jest preludium w procesie beatyfikacyjnym”.
 
Pierwszy wykład pt. „Specyfika procesu historycznego na przykładzie procesu ksieni Magdaleny Mortęskiej” wygłosił ks. dr Sławomir Oder, który przedstawił okoliczności prób dwukrotnego rozpoczynania procesu beatyfikacyjnego ksieni Mortęskiej na przestrzeni wieków.
 
O „Rozmyślaniach o Męce Pańskiej”, dziele matki Mortęskiej, w wykładzie pt. „Tajemnica cierpienia i męki Chrystusa w świetle pism Magdaleny Mortęskiej” mówił ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. – Spotykamy tu kobietę, która jest przekonana o doświadczeniu obecności Jezusa – podkreślił prelegent. Duchowny zwrócił szczególną uwagę na rozważanie ostatnich słów Jezusa z krzyża oraz na przełożenie ćwiczeń duchowych zalecanych przez ksienię na życie codzienne. Trzeba być gołębiem, którego Noe wypuszcza z arki. – Trzeba być gołębiem, zanurzyć się w tajemnicy, dotrzeć do obecności Jezusa i wyciągnąć tę gałązkę nowego życia – podkreślił ks. Mróz.
 
S. Małgorzata Borkowska OSB wystąpiła z wykładem pt. „Zreformowana reguła św. Benedykta z deklaracjami, jako droga odnowy i odrodzenia zakonu”. Prelegentka przedstawiła pokrótce mentalno–prawne tło epoki, w której żyła ksieni Mortęska, a następnie omówiła etapy wprowadzania reformy potrydenckiej do klasztoru benedyktynek chełmińskich.
 
O rozwijaniu charakteru i cnót chrześcijańskich – obok nauki czytania, pisania, rachunków, śpiewu i haftu - jako jednym z elementów pracy w szkołach dla panien świeckich mówił prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski w wystąpieniu pt. „Wpływ Magdaleny Mortęskiej na rozwój szkolnictwa katolickiego”.
 
W drugiej części sympozjum przedstawiono historię fundacji i rozwoju klasztoru benedyktynek w Sandomierzu, o czym mówiła dr hab. Anna Sztylar. Jako kobietę mądrą, przedsiębiorczą, zasłużoną dla oświaty i narodowości polskiej ukazała Mortęską dr Żaneta Sztylc zarysowując działania ksieni w dziedzinie podniesienia z ruiny starych klasztorów, odzyskiwania zagrabionych dóbr klasztornych oraz zakładania nowych klasztorów. Na koniec sympozjum głos zabrał prof. dr hab. Czesław Grajewski, który mówił o specyfice psalmodii Godzin tradycji benedyktynek w świetle źródeł rękopiśmiennych.
 
Organizatorami sympozjum była Kuria Diecezjalna Toruńska, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne oddział w Toruniu. Spotkanie zgromadziło blisko 200-osobowe grono słuchaczy, a w tym grupy sióstr benedyktynek z różnych klasztorów. Patronatem honorowym konferencję objęli obecni na konferencji Alina i Jan Szynaka, aktualni właściciele rodzinnej posiadłości ksieni Mortęskiej w Mortęgach. Konferencję zwieńczyła wspólna modlitwa o łaski za wstawiennictwem ksieni Mortęskiej, która poprowadził rektor toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. prof. Dariusz Zagórski.

Joanna Kruczyńska
 
 
Magdalena Mortęska (1554-1631).
Urodzona w Pokrzywnie koło Grudziądza, wychowywała się m.in. w Mortęgach koło Lubawy. W wieku 25 lat wstąpiła do klasztoru sióstr benedyktynek w Chełmnie, gdzie została ksienią – najwyższą przełożoną klasztoru. Zajęła się odnową i reformacją potrydencką klasztorów benedyktyńskich m.in. w Chełmnie i Toruniu. Dla dziewcząt zakładała przyklasztorne szkoły na wysokim poziomie. Jednooka ksieni (okaleczyła się w dzieciństwie przy pracach kuchennych) kształciła, ale i wychowywała, była bowiem znana jako kobieta mądra, roztropna, wytrwała, energiczna, a przy tym głęboko uduchowiona. Pochowana w Chełmnie w podziemiach kościoła poklasztornego

 
Fot. Wiesław Ochotny
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.