Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Bramy Miłosierdzia i Misjonarze Miłosierdzia w Diecezji Toruńskiej

2015-12-14
Przeżywanie Jubileuszu Miłosierdzia wiąże się z uroczystym otwarciem Drzwi Świętych Jubileuszu Miłosierdzia, które stają się Bramą Miłosierdzia. 13 grudnia na całym świecie otworzono Drzwi Święte w wyznaczonych do tego świątyniach. W diecezji toruńskiej główną Bramę Miłosierdzia w katedrze Świętych Janów w Toruniu otworzył bp Andrzej Suski.

Dekretem bp. Andrzeja Suskiego świątyniami z Bramami Miłosierdzia w diecezji toruńskiej są:
 • Katedra Świętych Janów w Toruniu
 • Konkatedra Trójcy Świętej w Chełmży
 • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu
 • Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu
 • Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin w Toruniu
 • Sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu
 • Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu
 • Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie
 • Sanktuarium Błogosławionych Męczenników abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie
 • Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Grudziądzu
 • Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie Pomorskim
 • Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej w Lisewie
 • Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lubawie
 • Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 • Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Rywałdzie
 • Sanktuarium Matki Bożej Wardęgowskiej w Wardęgowie
 • Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie


Na Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek ustanowił Misjonarzy Miłosierdzia, którym udzielił władzy absolucji z grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej, „aby sprawowali sakrament pojednania dla ludu, by czas łaski ofiarowany w tym Roku Jubileuszowym pozwolił wielu synom, którzy są daleko, odnaleźć drogę do ojcowskiego domu” (MV,18).

W diecezji toruńskiej mandat papieski na Misjonarza Miłosierdzia otrzymali:

Ks. prałat Roman Sadowski, Toruń, Pl. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1,
tel. (56) 658-46-05


O. Maciej Ziębiec CSsR, Toruń, ul. Św. Józefa 23/35,
tel. (56) 654-47-62, kom. 512-426-636

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
1
Dzień świętości życia kapłańskiego
Brodnica - parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 11.00
CZE
3
Święcenia diakonatu
Toruń - katedra świętych Janów, godz. 10.00
CZE
3
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Religijnej
Chełmża - bazylika konkatedralna
CZE
3-4
Wprowadzenie relikwii bł. ks. Frelichowskiego
CZE
5
Diecezjalny kongres "Ku trzeźwości narodu"
Górsk - Centrum Edukacji Młodzieży
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.