Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Spotkanie opłatkowe Caritas

2015-12-23
Biskup Andrzej Suski i ks. prał. Daniel Adamowicz z Siostrami Karmelitankami Dzieciątka Jezus i dziecmi z Ogniska Wychowawczego Centrum Pielęgnacji Caritas
Tradycyjnie w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej 17 grudnia po uroczystej Mszy św. odbyło się spotkanie wigilijne dla 300 osób chorych i niepełnosprawnych, których na co dzień otaczamy opieką.

W wydarzeniu wzięli udział bp Andrzej Suski, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz wielu przyjaciół Caritas. Koniec roku to czas podsumowań, dlatego nagrodą Cor Bonum 2015 wyraziliśmy naszą wdzięczność wobec osób o wielkich sercach, otwartych na potrzeby bliźnich. Statuetkę Cor Bonum otrzymał ks. kan. Zdzisław Syldatk, który przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora Działdowskiego Centrum Caritas oraz Zarząd Powiatu Chełmińskiego, z którym dobra współpraca zaowocowała powstaniem ośrodka w Chełmnie, który służy i będzie służył najbardziej potrzebującym osobom powiatu. Natomiast wyróżnieniami Cor Bonum uhonorowaliśmy wolontariusza Zdzisława Urbańskiego oraz wicedyrektorów Grudziądzkiego Centrum Caritas: Beatę Wyczyńską-Hoppe i Rafała Parola. Ksiądz Biskup złożył wszystkim ciepłe życzenia świąteczne oraz pobłogosławił opłatek, którym wszyscy się przełamali. Wieczerzy wigilijnej towarzyszył koncert świąteczny Macieja Wróblewskiego.
Spotkanie wigilijne dofinansowano ze środków Miasta Toruń.
Marlena Kujawińska
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
KWI
17
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
KWI
20
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 9.30
KWI
21
Niedziela Dobrego Pasterza
MAJ
3
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Toruń, godz. 12.00
MAJ
11
Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.