Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Projekt L4 w praktyce

2015-12-30
Fot. Aleksandra Wojdyło
W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku ruszył projekt L4, który skierowany jest do osób chorych i cierpiących. Jego zadaniem jest otoczenie modlitwą młodzieży i ŚDM oraz ofiarowanie w ich intencji swojego cierpienia.

Podczas peregrynacji Symboli ŚDM w Grudziądzu ikona i krzyż nawiedziły chorych w szpitalu specjalistycznym w Grudziądzu.

Chorzy oraz personel szpitala zgromadzili się w kaplicy szpitalnej na adoracji krzyża podczas, której modlono się w intencji młodzieży i Światowych Dni Młodzieży. Na czuwanie przybyli także duszpasterze z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu. 

Modlitewne czuwanie przy krzyżu i ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani przygotowali: ks. kan. Andrzej Bartman, kapelan szpitala, Emilia Bogusławska, lekarz pracujący w szpitalu oraz młodzież.

Rozważania na temat tajemnicy krzyża i Bożej miłości oraz miłosierdzia pozwoliły na zawierzenie swojego życia Bogu, który jest Ojcem bogatym w miłosierdzie. Chorzy z czułością podchodzili do krzyża, by go ucałować. Zapewniali o modlitwie w intencji młodych i dziękowali za mozliwość modlitwy przy krzyżu podarowanym przez św. Jana Pawła II.

Po modlitwie w szpitalu Symbole powróciły do parafii na Strzemięcinie, gdzie o godz. 15 nastąpi pożegnanie Symboli i przekazanie ich parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu. Przywitanie Symboli w grudziądzkiej Farze nastapi o godz. 17.
xpb

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło i ks. Paweł Borowski
GALERIA ZDJĘĆ
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. Aleksandra Wojdyło
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Fot. ks. Paweł Borowski
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz, Lubawa
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.