Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Młodzi i ŚDM otuleni modlitwą Karmelu

2016-01-02
Fot. Aleksandra Wojdyło
W pierwszy dzień Nowego Roku symbole Światowych Dni Młodzieży nawiedziły Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie. Cicha modlitwa przed Najświętszym Sakramentem oraz koronka do Miłosierdzia Bożego w Godzinie Miłosierdzia rozpoczęły wspólną modlitwę sióstr i parafian z Łasina w intencji ludzi młodych i Światowych Dni Młodzieży.

Zanim symbole dotarły do Karmelu nawiedziły świątynię parafialną w Łasinie, gdzie wierni uczestniczyli w Mszy św. i  czuwali przy nich modląc się nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Następnie symbole przewieziono do Klasztoru. Z racji technicznych nie można było wnieść krzyża do kaplicy, dlatego kapłani ustawili go na dziedzińcu klasztornym, a siostry stojąc w oknach przez chwilę go adorowały. Następnie do kaplicy wniesiono ikonę Matki Bożej.

Po modlitwie koronką Mszy św. w kaplicy klasztornej przewodniczył diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. dr Artur Szymczyk. W homilii podkreślił, że krzyż, który św. Jan Paweł II podarował młodzieży przypomina nam o obecności Chrystusa. On od 32 lat przemierzając świat woła, że nie jesteśmy sami. - Ten krzyż mówi nam, że jest Ktoś, kto oddał za nas swoje życie. Jest Ktoś, Kto wyzwala nas z lęku, ze strachu, który nie pozwala nam doświadczać radości. Tym kimś jest Jezus Chrystus – mówił ks. Szymczyk.

- Chrystus przyszedł na świat, by nam towarzyszyć. On chciał doświadczyć naszych lęków i słabości, naszych duchowych zmagań i walki, i nauczyć nas, że w tych trudnościach można pozostać wiernym wierze. Przyszedł, by nas wydobyć z ciemności, byśmy nie zatracili się w grzechu – podkreślił ks. Szymczyk wskazując na to, że życie Jezusa od samego początku było zagrożone. On jednak pozostał wierny do końca, by objawić nam prawdziwe życie.

Nawiązując do historii ocalenia Rzymu za wstawiennictwem Matki Bożej czczonej w wizerunku Salus Populi Romani, który pielgrzymuje z krzyżem ŚDM, powiedział, że Maryja poprzez swoją czułość pozwala nam nie tylko czuć się bezpiecznie, ale także umacnia w kroczeniu ku wieczności. - Dłonie Maryi to najbezpieczniejsze dłonie, a kolana Maryi to najbezpieczniejsze kolana. To kolana, na których człowieka doznaje pocieszenia. To dłonie, w których może utulić dramat, który przeżywa, i w których może doświadczyć bezpieczeństwa, którego pragnie, miłości, której oczekuje – mówił. Maryja jest nam dana, by towarzyszyć naszemu życiu po to, byśmy doświadczyli, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

Na zakończenie Eucharystii młodzież z Gimnazjum w Łasinie, zgromadzona w kaplicy klasztornej, podeszła z ikoną Matki Bożej do krat chóru, by siostry karmelitanki miały możliwość dotknięcia i ucałowania wizerunku Maryi.

O godz. 17 symbole opuściły klasztor i zostały przewiezione do Wąbrzeźna.

Peregrynacja symboli ŚDM w diecezji toruńskiej zakończy się 9 stycznia. Szczegółowy program na www.sdm2016.torun.pl

xpb/Łasin

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło, s. Joanna Grodzicka
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Synod »
Synod
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
8
Uroczystość Bożego Ciała
Toruń - katedra Świętych Janów, godz. 9.00
CZE
11
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
CZE
16-18
Toruń - parafia św. Michała Archanioła
CZE
24
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela - patrona katedry i miasta
Toruń - katedra Świetych Janów, godz. 18.00
CZE
25
Udzielenie posługi stałego lektora
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.