Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Jubileusz 800-lecia chrztu Lubawy

2016-01-04
3 stycznia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła w Lubawie odbyły się uroczystości inaugurujące Jubileusz 800-lecia chrztu Lubawy i ziemi Lubawskiej. Podczas Mszy św. o godz. 12, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Suski, poświęcona została chrzcielnica. Wierni odnowili także przyrzeczenia chrztu świętego.

Podczas uroczystości burmistrz Lubawy nawiązał do przyjęcia z rąk papieża Innocentego III chrztu przez pogańskiego władcę ziemi lubawskiej księcia Surwabuno, który wraz z przebywającym na tych ziemiach cystersem Chrystianem udał się do Rzymu. Potwierdzenie aktu chrztu znajduje się w bulli z dnia 18 lutego 1216 roku wydanej przez Innocentego III, gdzie po raz pierwszy w historii wymieniony jest termin „terra Lubavia”, czyli „ziemia lubawska”. Książe Survabuno przyjął imię Paweł i był nazywany Pawłem Prusem.

Ksiądz Biskup w homilii powiedział, że "żywa więź z Chrystusem i Jego Kościołem wydała w ciągu wieków i ciągle wydaje na tej ziemi piękne owoce wiary, nadziei i miłości, owoce świętości. Bo przecież nie bez powodu o tej ziemi mówi się „święta ziemia lubawska”.

Zaznaczył także, że Bóg ucieleśnia swoje plany względem każdego człowieka i spełnia także odwieczne tęsknoty. Przyszedł do nas w ludzkim ciele, by objawić swoją miłość i dać nam zbawienie. "Dlatego – dodał Ksiądz Biskup – z tą świadomością, że Chrystus jest z nami, a my z Nim, obchodzimy dziś jubileusz chrześcijaństwa ziemi lubawskiej i Lubawy".

Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie chrzcielnicy sporządzonej z kamienia wydobytego z ziemi lubawskiej. Jak podkreślał dziekan dekanatu lubawskiego i proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła ks. kan. Marcin Staniszewski, kamień ten ma nawiązywać do silnej wiary lubawian. Podczas Mszy św. wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne.

Rok jubileuszowy 800-lecia chrystianizacji, będzie rokiem szczególnym w historii miasta i ziemi lubawskiej. Na ten czas zaplanowano kalendarz wydarzeń, które będą upamiętniać chrzest Lubawy. Szczegóły znajdują się na: www.lubawa.pl

Daria Neumann
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Grudziądz
MAJ
19
Diecezjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
Sanktuarium w Wardęgowie
MAJ
19-21
Opust Matki Bożej Wardęgowskiej
Sanktuarium w Wardęgowie
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.