Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Z odwagą za krzyżem - symbole ŚDM w Działdowie

2016-01-05
Przemarsz przez miasto /Fot. ks. Paweł Borowski
Msza św., czuwanie modlitewne, przemarsz ulicami miasta do Zespołu szkół nr 2 im. św. Jana Pawła II wypełniły czas nawiedzenia symboli Światowych Dni Młodzieży w Działdowie. Nawet przenikliwy mróz nie powstrzymał mieszkańców Działdowa przed oddaniem czci krzyżowi.

4 stycznia wieczorem o godz. 17 kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wypełnił się wiernymi, którzy przybyli powitać symbole Światowych Dni Młodzieży peregrynujące po diecezji toruńskiej. Wprowadzenia symboli do świątyni dokonał proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. kan. Stanisław Kadziński. W uroczystym pochodzie z krzyżem i ikoną Matki Bożej szli kapłani z dekanatu działdowskiego oraz młodzież z flagami i świecami w dłoniach. W uroczystości brali udział także przedstawiciele władz miasta i powiatu, dyrektorzy szkół, nauczyciele i katecheci.

Ks. kan. Kadziński wprowadził wiernych w liturgię przypominając znaczenie krzyża w życiu każdego człowieka. Po odczytaniu tekstu Ewangelii, obejrzeniu filmu omawiającego znaczenie symboli ŚDM i odśpiewaniu hymnu „Błogosławieni miłosierni” celebrowano Mszę św., której przewodniczył dziekan dekanatu działdowskiego ks. kan. Adam Filarski.

Homilię wygłosił proboszcz ks. kan. Kadziński. Podkreślił wielkie znaczenie miłosierdzia w życiu człowieka. Nawiązując do słów św. Jana Pawła II zaznaczył, że nie jest łatwo kochać miłością głęboką, która jest całkowitym składaniem daru z siebie. - Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga – mówił. Dzięki zanurzeniu się w Bożym miłosierdziu jesteśmy w stanie patrzeć na naszych braci i siostry oczami Chrystusa.

- Zło potrafi człowieka uwieść, Szybko i łatwo wikłamy się w sidła niegodziwości, odchodząc od Boga – mówił ks. kan. Kadziński. Trzeba zrobić wszystko, by uratować człowieka od zagłady, od utraty życia wiecznego. Uczynił to Chrystus na drzewie krzyża. Obdarował każdego z nas nowym życiem, prawdziwą wolnością. Trzeba tylko otworzyć się na Jego łaskę, a przez nią na drugiego człowieka. - Potrzebujemy prawdy o Bożym miłosierdziu, bo ona ma moc leczenia ludzkiej duszy, ludzkiego sumienia i serca – podkreślał kaznodzieja. Często ukrywamy prawdę o sobie samych nie tylko przed innymi, ale także przed samym sobą. A tylko stając w prawdzie możemy doświadczyć Bożego przebaczenia, tak bardzo potrzebnego, by budować lepszy świat wokół siebie.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się czuwanie modlitewne animowane przez zespół młodzieżowy prowadzony przez ks. Marcina Sokołowskiego, wikariusza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Młodzież uwielbiała Boga śpiewem i tańcem dziękując Jezusowi za dar zbawienia i Maryi za opiekę nad nimi. W czuwaniu brali udział nie tylko młodzi, ale także rodziny z dziećmi i osoby starsze. Podchodzili do krzyża i ikony składając u stóp Chrystusa swoje życie. Wielu z nich nie tylko dotykało, czy całowało krzyż, ale się do niego przytulało.

Czuwanie zakończyło się o godz. 21 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i modlitwą różańcową. Rozważanie apelowe poprowadził ks. dr Artur Szymczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Przypomniał historię Światowych Dni Młodzieży i zachęcił młodych do udziału w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Poprosił także dorosłych o modlitwę za młodzież, która potrzebuje ich wsparcia na drodze wierności krzyżowi i Ewangelii.

5 stycznia o godz. 9 kościół ponownie wypełnił się wiernymi. Odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie z kościoła wyruszyła procesja ulicami miasta do Zespołu Szkół nr 2 im. św. Jana Pawła II w Działowie. Procesja podczas, której młodzi i dorośli wraz z duszpasterzami szli za krzyżem była prawdziwą manifestacją wiary. Nie była to łatwa droga. Procesja trwała blisko 30 minut przy 18 stopniowym mrozie.

W Zespole Szkół nr im. św. Jana Pawła II zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowcy, duchowni, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. Poprzez wspólny śpiew i wsłuchiwanie się w przygotowane rozważania młodzi pochylali się nad tajemnicą krzyża. Na zakończenie odśpiewano „Barkę” i nastąpiło pożegnanie symboli ŚDM.

Po zakończeniu spotkania w szkole symbole udały się w dalszą drogę do Lidzbarka, a następnie do Brodnicy. 6 stycznia powrócą do Toruniu na Orszak Trzech Króli. Zakończenie peregrynacji nastąpi 9 stycznia w Unisławiu. Szczegółowy program na www.sdm2016.torun.pl

xpb/Działdowo/KAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.