Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Powrót figury św. Barbary do groty objawienia

2007-01-16
Kult św. Barbary, obecny od średniowiecza na toruńskiej Barbarce, przyczyniał się do powstawania kolejnych kaplic, w których umieszczano wizerunki świętej. Pierwotnie były to dwie figury.

Nieopodal kaplicy miała się ukazać św. Barbara – dla uczczenia objawienia wzniesiono kamienną grotę i umieszczono w niej figurę Świętej. To właśnie w tej grocie 3 grudnia 2006. odsłonięto i poświęcono nową figurę, dając jednocześnie świadectwo, iż kult św. Barbary jest nieustannie żywy. Symboliczny powrót figury do groty stał się doskonałym wyrazem adwentowego pobudzenia wiary.

Uroczystość na Barbarce rozpoczęto o godz. 1300. Przy sprzyjającej aurze sprawowano Mszę św. polową, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił dziekan rejonu Toruń II, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny na Koniuchach, ks. prał. Stanisław Majewski. Eucharystię koncelebrował również ks. Wojciech Miszewski – gospodarz miejsca i proboszcz parafii na Wrzosach.

W homilii ks. prał. Stanisław Majewski powiedział m. in.: „Ta niedziela uświadamia nam naszą przemijalność”. Biblijna wizja końca świata może tak po ludzku budzić trwogę. Jednakże Jezus dodaje odwagi, gdyż to, co obiektywnie straszliwe, dla chrześcijan jest dniem odkupienia – dniem, za którym należy tęsknić. „Chrześcijanin to człowiek Adwentu”, bo żyje dniem paruzji, jest zaledwie pielgrzymem na ziemskim padole. Prawda ta jest szczególnie istotna w miejscu, gdzie od wieków rozwijał się kult św. Barbary – patronki dobrej śmierci, a jednocześnie w miejscu kaźni tak wielu ludzi. Ks. prał. S. Majewski podkreślał, iż gdyby ofiary jesieni 1939 r., nie miały świadomości pielgrzymowania, a przy tym nadziei na zbawienie, to ich życie i przelanie krwi nie miałoby sensu.

Na Barbarce można nauczyć się dostrzegania obecności Boga w przyrodzie, można również kształtować postawę patriotyzmu. Jedno i drugie wydaje się być nieodzownym elementem owocnego pielgrzymowania. Poczynione przez kaznodzieję refleksje doskonale wprowadzają w nowy rok liturgiczny, w którym chrześcijanin powinien przyjrzeć się swemu powołaniu. Tym powołaniem jest ponowne spotkanie z Jezusem. „Św. Barbara na pewno dobrze to rozumiała”- trafnie zauważył ks. Majewski. Trzymane przez Świętą w dłoniach: palma zwycięstwa oraz kielich z hostią niewątpliwie sugerują, jaka powinna być droga i jej kres w przypadku życia chrześcijanina.

Po uroczystej Eucharystii nastąpiło odsłonięcie figury św. Barbary. Obrzędu poświęcenia dokonał ks. prał. Stanisław Majewski. Odmówiono również Litanię do św. Barbary.

Gośćmi niedzielnej uroczystości byli m. in. Monika Krauze – prowadząca Szkołę Leśną na Barbarce. To z inicjatywy tej właśnie instytucji podjęto działania zmierzające do powrotu figury św. Barbary na pierwotne miejsce. Obecna była też Małgorzata Sobecka – artystka, która wyrzeźbiła nową figurę. Nie zabrakło także przedstawicieli władz miasta Torunia. Prezydent Michał Zaleski oraz marszałek Piotr Całbecki wyrażali radość, iż Barbarka sukcesywnie ożywa i przeobraża się w prawdziwe miejsce kultu i rekreacji.

Ks. prał. Stanisław Majewski podczas homilii zauważył, iż Barbarka to „szkoła modlitwy i wiary; to miejsce dialogu i spotkania człowieka z człowiekiem”. Jakże trafne to było spostrzeżenie, bowiem uroczystość powrotu figury św. Barbary zgromadziła bardzo dużo ludzi – tych, dla których jest ona w istocie miejscem kultu i odnajdywania Boga: w Eucharystii, w przyrodzie, w bliźnim. Wszystkim obecnym w niedzielę na Barbarce podziękował ks. Wojciech Miszewski. Dodał jednocześnie, iż podjęte starania odzyskania autentycznej figury św. Barbary zostaną wkrótce uwieńczone sukcesem. Oddana w depozyt do muzeum w Pelplinie figura powróci na Wrzosy.

Joanna Kruczyńska

Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.