Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Daj się porwać miłości - symbole ŚDM w Golubiu

2016-01-07
Fot. ks. Paweł Borowski
- Chrystus rozciągnął swoje ramiona na drzewie krzyża, by nas przytulić do swojego serca, dlatego daj się porwać Jego miłości. Daj się przytulić Chrystusowi, a doświadczysz prawdziwego pokoju – mówił ks. dr Artur Szymczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży podczas peregrynacji symboli ŚDM w Golubiu.

Mimo mrozu i późnej godziny, 6 stycznia o godz. 20 w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny w Golubiu zgromadzili się wolontariusze ŚDM dekanatu golubskiego i parafianie, by przywitać symbole Światowych Dni Młodzieży. Peregrynacja zakończyła się 7 stycznia w południe.

Wprowadzenia symboli dokonał ks. kan. Andrzej Zblewski, proboszcz parafii i dziekan dekanatu golubskiego, w towarzystwie kapłanów z dekanatu. Po odśpiewaniu hymnu ŚDM Kraków 2016 i wysłuchaniu historii symboli odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Zblewskiego.

Liturgię przygotowali wolontariusze ŚDM oraz służba liturgiczna. Homilię wygłosił ks. dr Artur Szymczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży, który opiekuje się symbolami podczas peregrynacji. Ks. Szymczyk podkreślił, że wydarzenie, w którym uczestniczymy jest wielką łaską. - To Pan nas tu zaprosił, a my odpowiedzieliśmy na to zaproszenie. Przybyliśmy mimo niesprzyjającej pomocy i nie odejdziemy zawiedzeni. Chrystus w znakach ŚDM chce nas pocieszać i przywracać nadzieję – mówił.

Dlaczego Chrystus wybrał taką formę zbawienia człowieka? Czy potrzebne było wcielenie i ukrzyżowanie? - Bóg uczynił to, bo chciał doświadczyć tego, co nas spotyka: ubóstwa i cierpienia, złamanych relacji, opuszczenia, miłości i nienawiści, przyjaźni i zdrady, a w końcu śmierci. Ta śmierć zamknęła się nad nim tylko na chwilę. On wyszedł z otchłani zwycięski, by pokazać nam, że nie ma takiej sytuacji, z której On nie mógłby nas wyzwolić – podkreślał kaznodzieja.

Po zakończonej Eucharystii prawie do północy trwała adoracja krzyża początkowo animowana przez wolontariuszy ŚDM, a następnie w ciszy.

7 stycznia, w ciągu dnia, wierni mieli możliwość indywidualnej adoracji krzyża. Do świątyni przychodzili także uczniowie z katechetami, by zawierzać Chrystusowi swoje życie i umacniać się na drodze życia Ewangelią.

Nawiedzenie, które rozpoczęło się w uroczystość Objawienia Pańskiego zakończyło się w południe 7 stycznia. Przy krzyżu zgromadziły się dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej wraz z katechetami. Po modlitwie koronką do Bożego Miłosierdzia pożegnano symbole ŚDM.

Następnie symbole zostały przekazane do Chełmna, gdzie nawiedzą nie tylko świątynię parafialną, ale także dom zakonny sióstr szarytek i prowadzone przez nich placówki opiekuńcze dla dzieci, młodzieży i starszych.

xpb/Golub /KAI
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
WRZ
29-1
Rekolekcje w Karmelu
Łasin - klasztor sióstr karmelitanek bosych
WRZ
29
Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
PAŹ
5
Rocznica poświęcenia katedry
Toruń - katedra, godz. 18.00
PAŹ
5
Uroczystosci ku czci św. Faustyny
Toruń - sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00
PAŹ
8
Piesza pielgrzymka do Górska
Toruń - Górsk
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.