Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Miłosierdzie lekarstwem dla świata

2016-01-08
Ikona Matki Bożej wśród niepełnosprawnych /Fot. ks. Paweł Borowski
Msze św., modlitwa przy krzyżu, adoracja Najświętszego Sakramentu, radosne uwielbienie, spotkanie z młodymi, nawiedzenie chorych i cierpiących w ośrodkach prowadzonych przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo wypełniły dwudniowe spotkanie z symbolami Światowych Dni Młodzieży w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.

Peregrynacja symboli ŚDM w Chełmnie rozpoczęła się 7 stycznia w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Uroczystego wprowadzenia symboli dokonał proboszcz parafii i kustosz sanktuarium ks. kan. Adam Ceynowa. - Lekiem na rozmaite bolączki tego świata jest Boże miłosierdzie i miłosierdzie, które wypływa z serca każdego człowieka. Jeśli nie nauczymy się być miłosiernymi sytuacja świata nie wiele się zmieni. O tym jak wygląda świat decyduje bowiem każdy z nas – mówił ks. kan. Ceynowa.

- Trzeba byśmy byli miłosierni jak Ojciec, a skoro źródłem miłosierdzia jest krzyż, to nie da się być miłosiernym bez krzyża, który nosimy; bez krzyża osobistych doświadczeń, cierpień, choroby, zmagania się z trudnościami, ale nade wszystko bez krzyża Chrystusowego, który dziś próbuje się wymazać, usunąć ze świata. Jednak świat bez krzyża staje się światem nie dla człowieka – dodał. Wezwał zgromadzonych w kościele farnym do odważnego przyjęcia symboli ŚDM. - Przyjmijmy te symbole, ale nie tylko tak, by znalazły miejsce w naszym kościele, ale by znalazły miejsce w naszych sercach. Krzyż to nasza tożsamość, to świadectwo miłości. Niech więc znajdzie się w naszym sercu miejsce dla krzyża, bo wtedy znajdzie się miejsce dla naszego Zbawiciela – podkreślił ks. kan. Ceynowa.

Po wprowadzeniu symboli do świątyni rozpoczęła się Msza św, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Ceynowa. W homilii podkreślił, że krzyż Chrystusa jednoczy niebo z ziemią. Wymazanie krzyża z ludzkiej świadomości i krajobrazu przynosi człowiekowi szkodę, bo z krzyża wypływają zdroje łask. Krzyż, który dotyka człowieka jest wielkim darem, jeśli jest przyjmowany z miłością. - Nasza wiara opiera się na tajemnicy krzyża. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Nie jest to tajemnica bólu i upokorzenia, ale wciąż żywa tajemnica zbawienia. Krzyż nie jest znakiem potępienia, znakiem Bożej zemsty. Jest znakiem nadziei, którą Bóg wlewa w serce człowieka – dodał ks. kan. Ceynowa. Trzeba tylko, by człowiek uczynił w swoim życiu miejsce dla krzyża.

Po Eucharystii rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwę animowała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Dzieciątka Jezus oraz ks. Damian Wacławski, wikariusz parafii. Adoracja zakończyła się błogosławieństwem udzielonym na sposób lurdzki. Następnie rozpoczęło się radosne uwielbienie Boga śpiewem i tańcem. Wieczorne trwanie przy symbolach ŚDM zakończyło się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

8 stycznia, drugiego dnia peregrynacji, symbole zostały przewiezione do kościoła klasztornego Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Tam siostry oraz podopieczni z prowadzonych przez nie placówek trwali na modlitwie u stóp krzyża. Na modlitwę przychodzili także uczniowie wraz z katechetami.

W ramach peregrynacji symboli ŚDM w domu zakonnym sióstr szarytek kapłani: ks. Łukasz Skarżynski, opiekujący się symbolami podczas peregrynacji oraz ks. Paweł Kołatka wraz z siostrami ponieśli ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani do infirmerii, do sióstr złożonych chorobą oraz na oddziały do podopiecznych: chorych dzieci i młodzieży oraz osób starszych w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez siostry. DPS przeznaczony jest dla osób starszych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla przewlekle somatycznie chorych. Łącznie siostry opiekują się blisko 150 osobami.

Chorzy z wielkim wzruszeniem i radością przyjęli obecność ikony Matki Bożej. Podczas odwiedzin na oddziałach modlono się w intencji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Siostry i kapłani rozdawali obrazki z wizerunkiem Matki Bożej i z tekstem modlitwy. W Roku Miłosierdzia i w przygotowaniach do ŚDM w Krakowie obecność symboli wśród chorych była szczególnym znakiem Bożej miłości do każdego człowieka.

O godz. 14.30 w kościele klasztornym zgromadziły się siostry szarytki, młodzież i dorośli na modlitwie koronką do Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie pożegnano symbole i przewieziono je do parafii w Unisławiu, która jest ostatnią stacją na trasie peregrynacji.
xpb
GALERIA ZDJĘĆ
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
CZE
24
Święto patrona katedry i miasta - św. Jana Chrzciciela
Katedra, Msza Święta, godz. 18.00
CZE
27
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej w Toruniu
CZE
28-30
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka KSM
LIP
1
Odpust Nawiedzenia NMP
Lubawa - Lipy, godz. 15.00, Odpust w Chełmnie, godz. 18.00
LIP
3
Pielgrzymka Żywego Różańca
Chełmno, godz. 11.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.