Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Orszak Trzech Króli w Grudziądzu

2016-01-12
Fot. Wiesław Kozłowski
Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Grudziądzu podążał z pokłonem do Rodziny Świętej inną trasą niż w roku ubiegłym. Zbiórka uczestników Orszaku miała miejsce na boisku Zespołu Szkół Technicznych przy ul. A. Hoffmana.

Było kolorowo i wesoło. Wolontariusze rozdawali śpiewniki, korony i nalepki z logo Orszaku. Trzepotały królewskie chorągwie. Dzieci szukały wyznaczonych dla siebie miejsc w zielonym, czerwonym i niebieskim Orszaku. Szczególny podziw budziły stroje Monar-chów, ale też – przedstawicieli Bractwa Kurkowego i rycerzy. Atmosferę budowały płynące z głośników dźwięki kolęd!  Wszyscy czekaliśmy na podążenie za Monarchami ulicami: J. Hallera, F. Focha i  J. Piłsudskiego – na Stadion Miejski „Olimpia”, gdzie czekała na nas Rodzina Święta, a w tej roli Państwo Monika i Marcin Biegańscy z małym Jasiem – w roli Bożej Dzieciny. Starsze rodzeństwo Jasia – Ania i Kuba towarzyszyli Maryi i Józefowi w roli Aniołków. Na poprowadzenie Orszaku czekała Gwiazda Betlejemska, przygotowana  w  tym roku przez Parafię pw.Wniebowzięcia NMP z Mokrego.

Orszak rozpoczął Modlitwą ks. kan. Zbigniew Gański, duchowy opiekun tego przedsięwzięcia i jego inicjator. Jeszcze na boisku ZSZT została odegrana pierwsza ewangeliczna scena – ZWIASTOWANIE. Scenę tę przygotowały dzieci i młodzież z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe ze Strzemięcina.
Ze śpiewem, tłumnie, ruszyliśmy za Królami ( byli nimi jeźdźcy z Ośrodka Jeździeckiego „Rywal”) na skraj Parku Miejskiego, gdzie grupa dzieci i młodzieży z grudziądzkiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP  przedstawiła scenę GOSPODA. Współczuliśmy brzemiennej Maryi, że nie znalazła ciepłego kącika na schronienie…

Powędrowaliśmy dalej. Wiódł nas śpiew, tematycznie dostosowany do przeżywanych po drodze scen. Naszym kantorem - przewodnikiem był Krzysztof Czechowski z prowadzonym przez siebie Chórem SURSUM CORDA  z parafii pw. Najświętszego Serca  Pana Jezusa i św. Ojca Pio. 

Dotarliśmy w okolice Banku BPH. Tu - przejmującą, świetnie umuzycznioną scenę WALKA DOBRA ZE ZŁEM zaprezentowała parafia pw. św. Mikołaja Biskupa. Kiedy dotarliśmy w okolice Centrum Kultury TEATR, mroźną temperaturę ociepliła radość i entuzjastyczny śpiew wielu, wielu Aniołków. To dzieci z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca z Mniszka przedstawiły inscenizację BRAMA ANIOŁÓW. A stąd – śpiewnie i radośnie dotarliśmy do celu, na stadion, do Stajenki. Tu czekała na nas Rodzina Święta z Małym Jezuskiem. Pokłon Trzech Króli i całego miasta zainicjowała Ewangelią i śpiewem parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Ojca Pio. Świętej Rodzinie pokłonili się Monarchowie przynoszący dary, Aniołki, pastuszkowie, kolorowe orszaki dzieci, Bractwo Kurkowe, rycerze, harcerze, księża, koordynatorzy OTK  z poszczególnych parafii i mieszkańcy Grudziądza. Wprawdzie było bardzo mroźno, ale nie zrażało to artystów występujących podczas koncertu kolęd i pastorałek, brawurowo poprowadzonego przez Piotra Jezierskiego.

W przerwie koncertu miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniej wykonaną szopkę i najlepszą pracę plastyczną o tematyce „orszakowej”. Konkursy przebiegły w różnych kategoriach wiekowych. Wszystkich zmarzniętych posiliła gorąca grochówka, przygotowana przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Specjalnie na Święto Objawienia Pańskiego piekarnia Państwa  Marzeny i Marka Makowskich przygotowała tradycyjne wypieki, tzw. szczodraki, popularne do dziś w niektórych regionach Polski. Liczymy na to, że te pyszne rogale będą także grudziądzkim wypiekiem „orszakowym”.

Tegoroczny Orszak Trzech Króli za nami… Z pokłonem do Rodziny Świętej poszło około dwóch tysięcy grudziądzan. Mimo sporego mrozu mieliśmy ciepło w sercu, radość i poczucie wspólnoty.  Na ulicy zamanifestowaliśmy swoją wiarę, poszliśmy całymi rodzinami, wspólnie! Na ulice miasta wyszli nawet ci, którzy „mają daleko do kościoła”. Skorzystali jednak z tej nowej formy ewangelizacji, bo na Orszak wyciągnęły ich dzieci…
Helena Reczek
Zdjęcia: Wiesław Kozłowski
GALERIA ZDJĘĆ
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LUT
24
Toruń - WSD i Centrum Dialogu
LUT
24
Toruń - kościół św. Józefa
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.