Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska


Droga krzyżowa dla chorych i cierpiących


Wstęp

Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski święcenia kapłańskie przyjął 14 marca 1937 roku. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Przez krzyż cierpień i życia szarego – z Chrystusem – do chwały zmartwychwstania”. Przez pierwsze miesiące po święceniach posługiwał głównie jako kapelan i sekretarz biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego. Od 1 lipca 1938 roku był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Jako duszpasterz oddał się posłudze pośród dzieci i młodzieży, angażował się w środowisko harcerskie, był także autorem licznych artykułów publikowanych na łamach tygodnika parafialnego „Wiadomości Kościelne Parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu”. 16 lipca 1939 roku opublikował tekst zatytułowany „Nawiedzenie chorego”, jego słowa stanowią treść poniższej drogi krzyżowej.STACJA I – JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Pokój temu domowi! Pokój tobie bracie i siostro, którzy niemocą dotknięci, jakoby unieruchomieni zostaliście z woli Boga. Pokój wam i łaska od Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


STACJA II – JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Drogi mój chory bracie! Przyszedłem dziś do Ciebie odwiedzić Cię i porozmawiać z Tobą o Bogu. O naszym Bogu, tak wielkim i potężnym, i tak dobrym, a który jest naszym Ojcem.


STACJA III – JEZUS PIERWSZY RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Drogi mój chory bracie! Przyszedłem Cię też zaprosić na Dzień Chorych. Pewnie już niedługo będzie urządzony w twojej parafii. Przybędziesz do kościoła, o ile tylko będziesz mógł. Prawda?


STACJA IV – JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

Zdrowy i pełen siły wykonywałeś swe codzienne obowiązki, byłeś swą pracą koniecznie potrzebny rodzinie twojej. Byłeś koniecznie potrzebny w danym stowarzyszeniu. Wiek twój jeszcze młody stosunkowo. Tylu innych cieszy się słońcem i pogodą, a ty już od lat czterech leżysz na tym łóżku.


STACJA V – SZYMON Z CYRENY POMAGA JEZUSOWI NIEŚĆ KRZYŻ

Znam innych jeszcze chorych. Nie jesteś sam. Jedna niewiasta na tej same ulicy zachorowała przed laty dziesięciu i od tego czasu nie postąpiła kroku o własnej swej mocy. Jest wdową, a dzieci czworo, z których najmłodsze ma lat jedenaście.


STACJA VI – WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

A wiesz, mój przyjaciel i serdeczny druh życiowy, pisał mi, że pewnie i Zakopane nie uwolni go od gruźlicy, która krok po kroku zabiera mu zdrowie i niszczy siły. I pisał, że jego choroba to fraszka, że widział o wiele gorsze i straszniejsze wypadki. A z listu jego płynęła taka przedziwna siła i moc. Płynął taki uśmiech serdeczny i szczery. Uśmiech, którym go obdarzył Chrystus.


STACJA VII – JEZUS DRUGI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

I Tyś także mym przyjacielem, drogi bracie i siostro, od tylu miesięcy leżący na tym łóżku. Poproszę Chrystusa, aby Ciebie także obdarzył uśmiechem. Wiem i współczuję Ci całym sercem w tym bólu, który odczuwasz w swej chorobie. Oprócz bólu, który zadaje choroba gorsze jest to, że czujesz się taki niepotrzebny i takim ciężarem dla drugich. A przecież codziennie się modlisz: „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi”.


STACJA VIII – JEZUS POCIESZA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Nie wiem w jakim celu Bóg dopuścił chorobę. Ale wiesz co drogi przyjacielu? Bądź tak dobry i ofiaruj swe cierpienia w tej samej myśli, w tej samej intencji, w której cierpiał Pan na krzyżu. 


STACJA IX – JEZUS TRZECI RAZ UPADA POD KRZYŻEM

Czytałem niedawno listy św. Pawła. I pisze Paweł święty, apostoł Pana, że Chrystus przez cierpienie otworzył nam niebo i przez cierpienie założył królestwo Boże na ziemi. Ale pracę nad rozszerzeniem tego królestwa nam zostawił. A najwięcej rozszerzy się to królestwo Boże na ziemi przez cierpienie. Przez chorobę i ból ludzi, którzy uzupełniają cierpienia Chrystusa.


STACJA X – JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Czytałem o tym, jako krótko przed święceniami kapłańskimi, jeden z dwóch przyjaciół, ten zdolniejszy i silniejszy, zachorował na nieuleczalną gruźlicę kości. Ale działalność kapłańską rozpoczęli wspólnie. Jeden cierpiał, a drugi głosił kazania, słuchał spowiedzi, udzielał sakramentów św. i dziwną jakąś siłę posiadały jego słowa i pogłębiał coraz więcej i rozszerzał Królestwo Boże na ziemi w duszach ludzkich.


STACJA XI – JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Drogi bracie, chory mój przyjacielu, bądź przekonany, że chory na równi pracował i tylko dzięki jego cierpieniu kapłańska działalność zdrowego przyniosła takie owoce. Czyż tak trudno uważać swą chorobę, jako wypełnienie woli Bożej i ofiarować swe cierpienia tak, jak to uczynił ten chory kapłan?


STACJA XII – JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

To taki wielki dzień i taka wielka chwila. Szczególnie to, że w czasie Ofiary Mszy św., gdy Chrystus Pan odnawia bezkrwawo swą mękę Kalwarii, wtedy wszyscy chorzy składają swe cierpienia razem z Chrystusem Bogu Ojcu w ofierze. 


STACJA XIII – JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Chrystus wejdzie do Ciebie i umocni Cię Chlebem Żywota i sprawi, że będziesz pogodny i zrozumiesz błogosławieństwo Boże. Albowiem błogosławieni, którzy cierpią. Ich jest Królestwo Boże…


STACJA XIV – JEZUS ZŁOŻONY W GROBIE

Tak bardzo Cię kocham, drogi mój bracie w Chrystusie, a jeszcze więcej kocha Cię Bóg…
 
Video »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
STY
22
Toruń - kościół akademicki pw. Ducha Świętego, godz. 20
STY
25
Inauguracja Jubileuszowego Roku Jakubowego
Toruń - kościół pw. św. Jakuba, godz. 18.00
STY
30
100-lecie istnienia Zgromadzenia św. Michała Archanioła
Toruń - parafia św. Michała Archanioła (Rybaki), godz. 18
LUT
2
Ofiarowanie Pańskie - Dzień Życia Konsekrowanego
Toruń - sanktuarium MB Nieustajacej Pomocy, godz. 10.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.