Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   I Synod Diecezji Toruńskiej

I. NORMY OGÓLNE

 1. Na uchwały Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej składają się statuty i aneksy do statutów. Jedne i drugie zawierają prawo partykularne, które obowiązuje od momentu wskazanego dekretem promulgacyjnym.

 2. Uchwały synodalne obowiązują wiernych, którzy posiadają na terenie Diecezji Toruńskiej stałe lub tymczasowe zamieszkanie i równocześnie aktualnie na nim przebywają, a także tułaczy znajdujących się na terenie Diecezji Toruńskiej (por. kan. 12 §3 i 13 §3 KPK).

 3. Postanowienia Synodu, które zaradzają porządkowi publicznemu lub określają formalności aktów albo dotyczą rzeczy nieruchomych położonych na terenie Diecezji Toruńskiej, obowiązują także podróżnych (por. kan. 13 §2 2° KPK).

 4. Wszystkie dotychczasowe ustawy oraz instrukcje diecezjalne, które nie są zawarte w uchwałach Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej, tracą moc obowiązującą.

 5. §1. Istniejące w Diecezji Toruńskiej zwyczaje, które są przeciwne uchwałom tego Synodu, tracą moc obowiązującą.

  §2. Należy podtrzymywać chwalebne zwyczaje, które są zgodne z prawem lub istnieją obok prawa.

 6. Autentyczna interpretacja uchwał Pierwszego Synodu Diecezji Toruńskiej należy do biskupa diecezjalnego lub do tego, komu zlecił on władzę autentycznego ich interpretowania (por. kan. 16 §1 KPK).

 7. Ustawy partykularne Diecezji Toruńskiej, wydawane w przyszłości poza Synodem, będą promulgowane w organie urzędowym Kurii Diecezjalnej. Zaczynają one obowiązywać po miesiącu od dnia ich promulgacji, chyba że w samej ustawie określono inny termin (por. kan. 8 §2 KPK).
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.