Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

Synod

DROGA SYNODALNA W PARAFII

 
 1. Za przeprowadzenie drogi synodalnej w parafii odpowiedzialny jest proboszcz parafii. Może on wyznaczyć koordynatora, który będzie jego przedstawicielem w realizacji drogi synodalnej w parafii.
   
 2. 7 listopada br. jest Niedzielą modlitwy za Synod w naszej diecezji. Należy w trakcie Mszy świętych odmówić Modlitwę za Synod oraz skorzystać z Modlitwy wiernych przygotowanej na tę okazję. Warto, by Modlitwę za Synod odmawiać nie tylko w trakcie diecezjalnego etapu drogi synodalnej, ale do czasu zakończenia XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które będzie miało miejsce w 2023 roku.

  Można także w inny sposób wyraźnie zaznaczyć rozpoczęcie drogi synodalnej w parafii, by promować to wydarzenie wśród wiernych.

  Zachęca się, by Modlitwę za Synod odmawiać w trakcie Mszy świętych i nabożeństw w trakcie tego okresu.
   
 3. Zadaniem proboszcza jest zorganizowanie spotkania/spotkań synodalnych.
   
 4. O spotkaniach synodalnych należy informować wiernych publicznie: w ogłoszeniach parafialnych, na stronach i profilach internetowych parafii. Należy unikać sytuacji, w których rodzi się wątpliwość, czy informacja o spotkaniu ma dotrzeć tylko do wąskiego kręgu osób.
   
 5. Na spotkanie/spotkania należy zaprosić wszystkich wiernych z parafii, a szczególnie: księży wikariuszy, rezydentów, diakonów, osoby konsekrowane, rady parafialne, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, katechetów, akolitów i lektorów, osoby zaangażowane w życie Kościoła, młodzież oraz osoby zaangażowane w życie społeczne, a nawet osoby niewierzące.
   
 6. W drodze synodalnej istotną kwestią jest to, by każdy został wysłuchany i mógł zabrać głos, stąd lepszym rozwiązaniem jest, by odbyć większą ilość spotkań synodalnych, w mniejszych grupach, bardziej związanych ze sobą tematycznie, bądź wiekiem lub według innego klucza podziału. Pozwoli to pełniejsze, mniej anonimowe zrealizowanie drogi synodalnej w parafii.
   
 7. Zachęca się, by spotkanie synodalne zostało rozpoczęte Liturgią Słowa (pobierz) wprowadzającą w spotkanie
   
 8. Na spotkaniu grupy synodalnej uczestnicy podejmują refleksję nad tematami z Ankiety synodalnej. Spotkanie ma być czasem dialogu przeplatanym modlitwą i milczeniem.
   
 9. Z racji tego, że Ankieta zawiera 10 tematów – obszarów drogi synodalnej, sensowniejsze jest odbycie większej ilości spotkań, w mniejszych grupach, podzielonych tematycznie, stosownie do pytań – obszarów refleksji, zawartych w Ankiecie.
   
 10. Z każdego spotkania grupy synodalnej należy sporządzić syntezę. Sposób przygotowania syntezy zawiera wprowadzenia do Ankiety synodalnej. 
   
 11. Można wcześniej przygotować sekretarzy grup synodalnych do pełnienia tego zadania na spotkaniu i do przygotowania z niego syntezy.
   
 12. Przygotowaną syntezę należy przesłać elektronicznie na adres mailowy: synod@diecezja-torun.pl i w formie papierowej na adres: Delegat ds. Synodu, Kuria Diecezjalna Toruńska, Ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń.
   
 13. Pytania i wątpliwości można kierować mailem na powyższy adres.
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAJ
18
Konferencja: Wiara i czyn
Centrum Dialogu, pl. Ks. Frelichowskiego 1
MAJ
18
XVIII Rajd Rowerowy Śladami Bł. ks. Stefana Frelichowskiego
MAJ
18
104. rocznica urodzin Św. Jana Pawła II
MAJ
19
Zesłanie Ducha Świętego
MAJ
19
Marsz dla Życia i Rodziny
Toruń, Katedra, godz. 12.30
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.