Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

»   I Synod Diecezji Toruńskiej

WYKAZ SKRÓTÓW​​

CA Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 1991
ChL Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, 1988
CT Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 1979
DA ​Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 1965
DB Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, 1965
DC Instrukcja Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, Dignitas Connubii, 2005
DCG Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna Ad normam decreti, 1971
DD Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, 1998
DDSL Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej, 2008
DDR Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, 2003
DE Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium ekumeniczne, 1993
DFK Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłanów Optatam totius, 1965
DiM Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 1980
DK Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbiterorum ordinis, 1965
CA Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, 1991
ChL Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles Laici, 1988
CT Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 1979
DA Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam
actuositatem, 1965
DB Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów
w Kościele Christus Dominus, 1965
DC Instrukcja Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych,
Dignitas Connubii, 2005
DCG Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna instrukcja katechetyczna
Ad normam decreti, 1971
DD Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, 1998
DDSL Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa służby
liturgicznej, 2008
DDR Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin,
2003
DE Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, Dyrektorium ekumeniczne,
1993
DFK Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłanów Optatam totius,
1965
DiM Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 1980
DK Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbiterorum
ordinis, 1965
Diakonia Życia »
Diakonia Życia
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
Biskup Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
Biskup Andrzej Wojciech Suski

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
MAR
8-10
Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu
MAR
15
Msza św. w rocznicę prymicji bł. Stefana W. Frelichowskiego
Konkatedra w Chełmży, godz. 18.00
MAR
20
Nasze spotkania z Janem Pawłem II
Toruń - Centrum Dialogu, godz. 18.00
MAR
22
Droga Krzyżowa ulicami Torunia
Toruń, godz. 17.00
MAR
25
32. rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej
Katedra w Toruniu, godz. 18.00
Skrzynka modlitewna »
© Diecezja Toruńska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabronione pobieranie i powielanie jakiejkolwiek części portalu
bez uprzednio uzyskanej zgody redakcji.
Informacja Prawna:
Redakcja Portalu:

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
© 2015-2020 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.