Konkurs wiedzy religijnej


Najlepszym przyznano nagrody

17 maja 2007 roku odbyła się VII edycja Regionalnego Konkursu Wiedzy Religijnej. Tegoroczną edycję przygotowało Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie wspólnie z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni. Honorowym patronatem konkurs objęli: Wójt Gminy Golub-Dobrzyń p. Edward Dębiec, Dziekan Dekanatu Golub ks. kan. Paweł Piesik, Proboszcz Parafii Lipnica ks. Stanisław Kadziński.

Za organizację finału odpowiedzialni byli nauczyciele Gimnazjum w Gałczewie:

p. D. Traczykowska- n-l bibliotekarz, p. E. Bartkowski- n-l historii, przy pomocy nauczycieli religii- ks. St. Kadzińskiego i p. M. Fydryszewskiego, pod przewodnictwem dyrektora p. M. Gregorowicz.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy dotyczącej historii i teraźniejszości regionu golubsko-dobrzyńskiego, integrowanie mieszkańców gmin wokół życia parafii i dekanatu, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży.

Konkurs odbywa się cyklicznie. Biorą w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Każda edycja konkursu składa się z tematyki stałej- „Kościoły, parafie, zabytki regionu golubsko-dpbrzyńskiego”, oraz tematyki zmiennej. W tym roku szkolnym temat konkursu stanowiła znajomość Ewangelii wg św. Łukasza oraz Dzieje Apostolskie.

W finale wzięło udział 13 uczniów ze szkół podstawowych z Lipnicy, Nowogrodu, Węgierska, Ostrowitego, Wrocek, Płonnego i Lisewa oraz 13 uczniów gimnazjum z Nowej Wsi, Dębowej Łąki, Radomina, Golubia, Zbójna i Gałczewa. Do konkursu uczniów przygotowywali nauczyciele katecheci.

Finał odbywał się w dwóch kategoriach. W kategorii szkół podstawowych najlepsza okazała się Marta Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej we Wrockach, opiekun- p. M. Sempołowicz, drugi był Mateusz Ratyński ze Szkoły Podstawowej w Lisewie, opiekun p. H. Jaworska a trzecia Justyna Buler ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie, opiekun p. M. Wrzesińska. W kategorii gimnazjum I miejsce zdobyła Marta Płocharska z Gimnazjum w Gałczewie, przygotowana pod kierunkiem ks. St. Kadzińskiego, II miejsce Bartłomiej Jasiński również z Gałczewa- opiekun p. M. Fydryszewski, III miejsce Karolina Tomaszewska z Gimnazjum w Zbójnie, opiekun p. B. Prądzyńska.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody dzięki hojności sponsorów: p. E. Dębca -Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, ks. kan. P. Piesika -Dziekana Dekanatu Golub, ks. K. Wiśniewskiego- proboszcza parafii Nowogród, ks. R. Wiglusza- proboszcza parafii Wrocki, ks. L. Błaszczaka- proboszcza parafii Płonne, ks. St. Kadzińskiego- proboszcza parafii Lipnica i p. J. Szczęśniaka.

Dyrektor Ośrodka Chopinowskiego p. E. Buler ufundowała nagrodę książkową i puchar dla najmłodszej uczestniczki konkursu- Marty Dąbrowskiej z SP Wrocki oraz dodatkowo zorganizowała koncert pianistyczny, podczas którego wystąpił Michał Szymanowski z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej szkół zgłasza w nim swój udział. Z biegiem czasu z konkursu szkolnego przerodził się w konkurs regionalny.

Danuta Traczykowska

ks. Stanisław Kadziński